Patric Forsberg, delägare i Skyddsrumsspecialisten

Kan du sätta fastighetens skyddsrum i bruk inom 48 timmar?

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för att fastighetens skyddsrum är i funktionsdugligt skick och kan iordningställas inom 48 timmar. Detta har allt för få tillräcklig kunskap om, enligt Jacob Holm, vice VD på Skyddsrumsspecialisten.
– Vi är en ”one stop-shop” som kan hjälpa till med allt från konsultation och renovering till att bygga ett nyckelfärdigt skyddsrum på endast sex veckor, säger han.

Om kriget kommer till Sverige är skyddsrummen viktiga för civilbefolkningens säkerhet. I Sverige har inga nya skyddsrum byggts sedan 2002, trots kraftig befolkningstillväxt och omflyttning inom landet till storstadsregionerna. De rum som finns används ofta på ett sätt som omöjliggör besiktning och iordningställande. Om kriget kommer skall dessa enligt lag kunna sättas i funktionsdugligt bruk inom 48 timmar – och det är fastighetsägaren, byggherren eller bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för skyddsrummets skick och tillgänglighet.

Skyddsrumsspecialisten arbetar med alla typer av skyddsrum, från mindre privata fastighetsägare till Försvarsmaktens bergrumsanläggningar och har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973. De är marknadsledande i Sverige, verksamma över hela landet och godkända av MSB (SRG-nr 740) för att utföra arbeten, samt tillhandahålla och tillverka komponenter till skyddsrum.

Jacob Holm, vice VD på Skyddsrumsspecialisten

Ett stort regelverk
Patric Forsberg, delägare i Skyddsrumsspecialisten, berättar att det är omfattande regelverk som behöver följas när ett skyddsrum ska byggas och underhållas, och att kunskapen om vad som gäller är förvånansvärt låg hos både entreprenörer och fastighetsägare.

– Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare ensamt ansvarig för att det är i ett funktionsdugligt skick. Om du bygger om eller nytt måste du säkerställa att ett funktionsdugligt skyddsrum finns att tillgå, du får alltså inte riva ett skyddsrum utan att ersätta det. Vi kan hjälpa dig, oavsett dina förkunskaper om vilka regler som gäller för skyddsrum, och vad dessa innebär för just ditt projekt.

Drag-and-droplösning för skyddsrum
För att förenkla processen för projektledare och arkitekter har Skyddsrumsspecialisten tagit fram en kostnadsfri drag-and-droplösning som gör det möjligt att rita in ett godkänt skyddsrum i planritningarna, utan att behöva budgetera för konsultkostnader för tjänsten. Jacob Holm, vice VD, konstaterar att det finns mycket pengar och tid att spara när man använder den här lösningen och redan i förberedelserna väljer att involvera Skyddsrumsspecialisten i en projektering.

– Vi är landets främsta experter på det vi gör; våra tekniker och specialister jobbar enbart med detta. Vi kan därför erbjuda allt från kvalificerat sakkunniga konsulter, projektledning och möjligheten att köpa certifierat material direkt av oss, till möjligheten att låta oss bygga ett nyckelfärdigt skyddsrum åt dig, snabbare än någon annan och till ett fast pris. Det krävs en hel del för att bära upp ett företagsnamn som vårt – och jag kan ärligt säga att vi är vad vi heter! Vi skyddar fastighetsägaren i fredstid och civilbefolkningen i krigstid!

Läs mer här!