Så har Södertälje kommun förbättrat äldres hälsa

Med otillfredsställande matkvalitet och ett utbrett missnöje med måltiderna inom äldreomsorgen förstod Södertälje kommun att man behövde gör något för att vända utvecklingen. Genom en storsatsning på måltidskedjan har både måltidskvalitet och måltidstillfredsställelsen ökat.

Stina Franzén började som kommundietist i Södertälje 2017. På den tiden rådde ett utbrett missnöje med maten på kommunens vård- och omsorgsboende. Efter en kartläggning av boendenas mottagningskök konstaterades att det saknades både praktiska förutsättningar och tillräckliga kunskaper hos omsorgspersonalen för att hantera och servera maten på ett korrekt sätt.

– Eftersom vi vet att maten har en stor påverkan på bland annat immunförsvar, sårläkning och välbefinnande var det vitalt att öka matkvaliteten. Men med ett system där mat kyls ned i produktionsköken och skickas till olika boenden för att sedan värmas upp av personalen på plats hade vi inte ideala startförhållanden, säger Stina.

En utmaning i utvecklingsarbetet har varit att det inte krävs kunskaper om matlagning vid anställning på äldreboende – trots att de flesta av dagens aktiviteter kretsar kring måltider. Där har kommunen gjort en stor insats för att höja kompetensen hos personalen och för att ge inspiration, tips och handledning.

Grundläggande personalutbildning
Utöver utbildningen gällande vikten av korrekt hantering av mat har Södertälje storsatsat på att utbilda personalen om betydelsen av att minska nattfastan, vilket är kopplat till undernäring och försämrad hälsa.

– Lång nattfasta är vanligt på vård- och omsorgsboenden, men genom att utbilda personal om vikten av att erbjuda mellanmål under dag- och nattid kunde vi minska nattfastan med över en timme, säger Stina och fortsätter:

– Då vi har ett tätt samarbete med sjuksköterskorna ute på vård- och omsorgsboendena har vi haft möjligheten att mäta och gemensamt analysera resultatet på våra satsningar. Och det möjliggör även att vi kan fånga upp de som börjar bli undernärda och kunna vända den negativa utvecklingen innan det går för långt.

Mathias Eriksson är kock inom Södertälje kommuns äldreboenden och har spelat en stor roll i utbildningen av personalen.

– Något som är avgörande i arbetet med kvalitetsförbättringen av maten inom äldreomsorgen i Södertälje är engagerade kockar och att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Vi har kommit en bra bit på vägen eftersom vi tagit bort en stor andel hel- och halvfabrikat till förmån för mer vällagad mat. Men det finns fortfarande potential för utveckling.