Monica Bellgran, professor på KTH och initiativtagare till projektet Produktionsänglar. Fotograf: Fredrik Sederholm

Digital Matchmaking hjälper startup-bolag
att hitta svenska tillverkare

Det finns ett behov av att överbrygga gapet mellan svenska startups och svenska tillverkare. Konceptet Produktionsänglar som drivs av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, stöttar startups som vill skala upp sin fysiska produkt.

Projektet Produktionsänglar bidrar till att öka kunskapen om industrialisering och uppskalning hos hårdvaru-startups, men hjälper även befintliga producerande företag i Sverige att hitta nya produkter att tillverka och kunder att växa med.

– Det är viktigare än någonsin att stötta startups att skala upp. Om de kan utvecklas ger det jobb och tillväxt i Sverige i en tid av omfattande industriell omställning. Det måste bli enklare för nya företag att gå från prototyp till produktion och att vi behåller den produktionen i Sverige, säger Monica Bellgran, professor på KTH och initiativtagare till Produktionsänglar.

Har du en ny produkt som du vill producera i Sverige?

Under våren har Produktionsänglar och Energimyndigheten initierat ett pilotprojekt kallat Digital Leverantörskontakt som syftar till att hjälpa svenska startups som har nya energiinnovativa produkter att starta produktionssamarbete med svenska leverantörer. Startups erbjuds även coachning av produktionsexperter.

– Det gick över förväntan och vårt gedigna förarbete med att hitta rätt startups och passande tillverkande företag visade sig vara framgångsrikt. Formatet upplevdes som klockrent och antalet ”träffar” i matchningen var oväntat många och spontana, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park.

Till hösten startar en ny omgång med Digital Matchmaking, denna gång i samverkan med Vinnova. Målet är att stötta minst 25 startups att gå från prototyp till lokal produktion i Sverige istället för att producera i lågkostnadsländer.

Vill du vara med i projektet Produktionsänglar och Digital Matchmaking? Läs mer på www.produktionsanglar.se

Produktionsänglar är ett projekt som ska stärka innovationssystemet i Sverige. Projektet stödjer och coachar startups som ska skala upp en fysisk produkt, med fokus på att utforma en produktionsstrategi som stödjer beslut såsom köpa/sälja, produktionslokalisering, val av leverantörer och kompetensutveckling. Projektet drivs av Södertälje Science Park i stark samverkan med KTH.

Är du en startup med hårdvarufokus, leverantör, eller en produktionsexpert som är intresserad av att vara med, hör gärna av dig.

Läs mer på produktionsanglar.se

Södertälje Science Parks webbplats:
sscp.se

KTH webbplats:
kth.se