Daniel Seldén och Sylwia Koziel. Foto: Sofie Ros.

Socionomutbildning med örat mot marken

Med sin storstadsprofil ger socionomutbildningen vid Södertörns högskola studenterna förutsättningar att möta de större städernas särskilda utmaningar. Samverkan med högskolans polis- och lärarutbildningar är bred och varje student utvecklar sin professionella identitet som socionom genom hela utbildningen.
– Vi utbildar stabila socionomer i en skakig värld, säger Magdalena Elmersjö, docent i socialt arbete.

Redan det geografiska läget, i Flemingsberg i södra Stockholm, sätter sin prägel på högskolans inriktning. Hit rekryteras många av studenterna från närområdet.

– På vår socionomutbildning finns studenter med olika bakgrunder. Det är en styrka eftersom vi får studenter med olika erfarenheter och insikter, säger Sylwia Koziel, programansvarig för socionomutbildningen.

Individuellt anpassat
Magdalena Elmersjö, docent i socialt arbete, poängterar att Södertörns högskola rustar framtidens socionomer.
– Vi ser till att fånga upp den enskilde studenten och dess intressen. Studenten får en personlig utvecklingsplan och en mentor som följer med hela vägen från första dagen på högskolan till första dagen på jobbet.

Samverkan med polis- och lärarutbildningarna
På Södertörns högskola anser man att samverkan mellan socialtjänst, polis och skola är en viktig pusselbit för att vända samhällsutvecklingen. Tillsammans med polisutbildningen arrangeras och utvecklas gemensamma föreläsningar, seminarier och rollspel. Där får studenterna undersöka hur olika yrkespersoner agerar i en viss situation, utifrån olika lagstiftningar, vilket skapar förutsättningar för framtida samarbeten.

Samverkan på fältet
Södertörns högskola är angelägen om att hela tiden hålla örat mot marken. Ett exempel är forskningsprojekt som genomförs tillsammans med socialtjänst och polis i Skärholmen, i södra Stockholm. Man har också ett utbyte där medarbetare från socialtjänsten undervisar på högskolan och högskolans lärare jobbar hands-on ute på fältet.

En plats att återvända till
Landets socialtjänster har länge brottats med nedskärningar och personalbrist. Många socialarbetare upplever att de inte hinner med sina klienter och väljer därför ofta att säga upp sig.

– Man måste komma ihåg att socialtjänsten var överbelastad redan innan den stod inför den växande gängkriminaliteten, säger Daniel Seldén, avdelningsföreståndare för socialt arbete.

På Södertörns högskola känner man ändå hopp inför framtiden. Studenterna håller hög kvalitet och utbildningen ger en mycket god inblick i vad jobbet innebär. Studenterna har också möjlighet att återvända till högskolan, för magister- och forskarutbildning, men även för att nätverka och undervisa blivande socionomer.
– Här kan de hämta andan, utbyta erfarenheter, höja sin kompetens och tanka ny energi, avslutar Daniel.

Läs mer här.

Avdelningen för socialt arbete vid Södertörns högskola

Här bedrivs forskning i socialt arbete för social rättvisa och samhällsförändring. Forskningen bedrivs framför allt inom områdena marginalisering, plats och mobilisering samt arbete, hälsa och välfärd. Storstadsprofilen går som en röd tråd genom utbildningen.

Läs mer här www.sh.se