SoLskenshistoria i Botkyrkas vård- och omsorgsförvaltning


Hög personalomsättning och stress var under lång tid verklighet för äldreomsorgens biståndshandläggare på enheten SoL (Socialtjänstlagen) över 65 år. Tills man bestämde sig för att på riktigt göra någonting åt saken.

– Det är ett krävande jobb, det går inte att sticka under stol med. Men tillsammans med medarbetarna har vi lyckats identifiera vad som behövde ändras. Nu är det positiv stämning och vi har inte haft så låg personalomsättning på två år, säger verksamhetschef Jenny Torpman-Fredriksson. 

Receptet var att verkligen lyssna på hur medarbetarna upplevde arbetssituationen och vad de behövde för hjälp. Administrativt stöd och juridisk handledning stod högst på önskelistan.

–I den mån vi kunnat har vi gett handläggarna det stöd de efterfrågat och de har varit delaktiga i besluten. Nu har vi administrativ personal som avlastar, juridisk rådgivning och bättre ordning och tydligare rutiner, säger Jenny Torpman-Fredriksson. 

Förändringarna har gett handläggarna bättre förutsättningar och minskat stressen.

– Som helhet har vi fått en mer rättssäker verksamhet där vi tar tillvara medarbetarnas kompetens. Vi är stolta över våra medarbetare och den fina arbetsglädje vi har i Botkyrka, säger Jenny Torpman-Fredriksson. 

Presenteras av: