Maria Khorsand, vd på SOS Alarm

Nu digitaliserar och innoverar SOS Alarm akutvården

I en samtid där digitaliseringen gör stora avtryck jobbar SOS Alarm aktivt med innovativa lösningar för att skapa nästa generations alarmeringstjänst. Tjänsterna är redan många till antalet och väntas bli allt fler – samtidigt som det inom företaget genomförts en omfattande strategisk resa.

Förnyelseresan har pågått under en längre period hos SOS Alarm och har resulterat i mycket positiva resultat. Maria Khorsand, vd på SOS Alarm, berättar att hon började på företaget för drygt fyra år sedan och att de då stod inför stora utmaningar.

– Enligt oss hade vi höga svarstider, en hög personalomsättning och det ekonomiska läget var inte stabilt. Vi var tvungna att lägga en plan och sätta upp höga ambitiösa mål, något som innebar en otrolig kulturresa. Vi lyckades nå samtliga mål, trots att det i början kändes helt onåbart.
Förtroendet har förändrats till det bättre, både internt och externt, och har lagt en stabil grund för att fortsatt kunna innovera, anser Maria Khorsand.

Flera lösningar
De innovativa tjänster som tagits fram är flera. I fjol lanserades 112-appen som tillsammans med mobiltelefonens GPS möjliggör en exakt positionering, och som även kan skicka ut snabb och viktig samhällsinformation till din mobil. SOS Alarm kommer i höst att börja använda sig av AI vid bedömningar av hjälpsökande patienter. AI:n kommer bland annat kunna identifiera ett hjärtstopp snabbare än vad som sker idag.

– Vi har också tagit fram ett sensorlarm för motorcyklar i form av en app. Många motorcykelolyckor är singelolyckor som inte sällan inträffar på platser där hjälpen kan vara långt borta. Sensorlarmet kan känna av rörelser som indikerar en olycka och snabbt koppla ihop den skadade med en larmoperatör, förklarar Maria Khorsand.

Hjärtstartare via drönare
Utöver detta har SOS Alarm tillsammans med Karolinska Institutet och företaget Everdrone utvecklat drönare för akutmedicinska transporter - ett projekt som är världsunikt.

Vid samtal som handlar om ett hjärtstopp är varje sekund dyrbar och under tiden ambulansen är på väg kan en drönare snabbt ta sig till platsen. Drönaren vinschar ned en hjärtstartare till där hjärtstoppet inträffat, och den syns tydligt tack vare ljud och ljus kombinerat med ständig information hela vägen från operatören.

– Våra medarbetare är direkt avgörande i vår verksamhet. Teknik och innovation är fantastiska verktyg som ger oss helt nya möjligheter att leverera effektiva säkerhetstjänster. Men även fortsättningsvis är det människan som står i centrum. Det mänskliga samspelet kommer alltid vara grunden i vårt arbete med att skapa ett tryggare Sverige för alla, avslutar Maria Khorsand.

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Varje dag hos oss är intressant, viktig och utmanande.

Läs mer här