SOS Alarm vill rädda fler liv genom nya innovationer som drönare och AI

När någon drabbas av hjärtstopp handlar det om sekunder för att rädda liv.
SOS Alarm ligger i framkant av teknikutvecklingen och kommer snart att använda artificiell intelligens, AI, och drönare utrustade med hjärtstartare för att minska antalet dödsfall i hjärtstopp.

I Sverige rapporteras årligen cirka 6 000 personer drabbas av hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Chansen att överleva minskar med cirka 10 procentenheter per minut om hjärt-lungräddning eller defibrillering inte påbörjas.

I dag överlever endast tio procent av de som drabbas, och på SOS Alarm arbetar man för att fler ska överleva.

Just nu håller man på att utveckla ett AI-baserat medicinskt beslutsstöd som ska ge den operativa personalen på SOS Alarm bättre förutsättningar att inhämta information och dra slutsatser när någon ringer nödnumret 112.

– När vår operatör tar emot samtalet kommer AI-stödet gå i gång och lyssna på bakgrundsljud som andning, vissa nyckelord och hur de sägs. Baserat på information som AI-stödet redan lärt sig kommer det snabbt bedöma att det handlar om ett hjärtstopp, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Drönare kan snabbt leverera hjärtstartare
AI-stödet förmedlar sedan informationen till operatören, som är den som fattar alla avgörande beslut. Nu handlar det om att snabbt skicka ambulans till platsen – men i framtiden också en drönare utrustad med hjärtstartare.

SOS Alarm, Karolinska Institutet och teknikföretaget Everdrone har tillsammans bedrivit ett forskningsprojekt för att undersöka möjligheten att leverera hjärtstartare och annan akut medicinsk utrustning med drönare.

Tanken är att drönaren helt autonomt ska kunna flyga till platsen för hjärtstoppet och från 30 meters höjd sänka ned hjärtstartaren. Operatören på SOS Alarm, som står i telefonförbindelse med den som ringt nödnumret, kan ge instruktioner om hur hjärtstartaren ska används.

– Vårt arbete och allt vi gör handlar om att bidra till att fler liv räddas. Vår uppgift är att ständigt öka medborgarnas trygghet och säkerhet. Att använda nya innovationer och teknik är ett sätt att nå dit, avslutar Maria Khorsand.

Läs mer om SOS Alarm här

SOS Alarm har en unik verksamhet. Vi vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar i samhället. Tillsammans med många andra skapar vi ett tryggare Sverige för alla, nu och i framtiden.

Läs mer här