Johannes Helin arbetar som SOS-sjuksköterska i Malmö.

SOS-sjuksköterskan:

”Mitt jobb är ett detektivarbete”

Varje dygn ringer cirka 10 000 personer till larmnumret 112. Det handlar om ungefär 3,8 miljoner samtal varje år. Bakom den statistiken finns SOS Alarms medarbetare, även kallade SOS:are, som ser till att personer i nöd får rätt hjälp oavsett vad som har inträffat.

Johannes Helin är en av 50 SOS-sjuksköterskor i Sverige som hjälper till med bedömningar, prioriteringar och medicinsk rådgivning under akuta larmsamtal. Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Man genomför telefonbedömning, triagering samt rådgivning i väntan på ambulans över telefon. Det kan vara allt ifrån akuta vårdbehov hos alla, barn som vuxna, allvarliga sjukdomar, olyckor och ibland oro. SOS-sjuksköterskorna bemannar också det virtuella väntrummet där inringaren väntar innan ambulans är på plats. Johannes Helin började på SOS Alarm i Malmö efter att ha arbetat som sjuksköterska på en akutavdelning.

– Jag hade faktiskt aldrig tänkt på SOS Alarm som ett ställe där jag som sjuksköterska kunde söka jobb. Det kändes som en väldigt spännande arbetsplats och ett naturligt steg från en akutavdelning, och jag fick verkligen rätt. Det är ett spännande jobb och det känns givande att få vara med och hjälpa till när någon befinner sig mitt i en svår situation, säger Johannes Helin.

Ett detektivarbete
Som SOS-sjuksköterska kopplas du in i ärenden där SOS-operatörerna känner att de behöver stöttning från en kollega med vårdbakgrund. När Johannes Helin kommer in i samtalet har operatören redan hunnit ställa en del frågor, så här handlar det om att snabbt bilda sig en uppfattning.

– Vårt jobb är ett detektivarbete. Vi måste använda sinnet vi har tillgång till, hörseln, extra mycket när vi inte kan känna, se eller mäta vad som är fel. I mina samtal försöker jag utmana patienten att sätta sig upp exempelvis. Hur patienten hanterar den uppgiften kan ge mig ledtrådar till vilken prioritet ärendet ska få, förklarar Johannes Helin.

En öppen och sammansvetsad arbetsplats
Han beskriver SOS Alarm som en väldigt öppen arbetsplats. Efter ett utmanade eller jobbigt samtal kan han alltid bolla med kollegor och chefer som kommer med handfast feedback. Trots att SOS-sjuksköterskorna sitter på 15 olika platser från norr till söder jobbar de som ett gemensamt team och har daglig kontakt med varandra. Målet är att hela tiden bli lite bättre, och den utvecklingen gör alla tillsammans.

– Som SOS:are är du del av ett företag där vårdpersonal arbetar sida vid sida med många andra yrkeskategorier, vilket känns väldigt unikt. Trots olika arbetsområden är vi sammansvetsade och driver SOS Alarm framåt. Gemensamt har vi ett stort fokus på patienten, säger Johannes Helin.

Fakta SOS Alarm
På SOS Alarm arbetar cirka 1200 medarbetare spridda över hela landet. Tillsammans har SOS Alarm utarbetat en tydlig företagskultur som bygger på en gemenskap, värme och starka värderingar. SOS-sjuksköterskorna är en del av kedjan som skapar ett tryggare Sverige för alla.

Läs mer på www.sosalarm.se