Timo Haavisto, tf vd Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne stärker
sörmländsk innovationskraft

Med lokalt fokus och global kompetens arbetar Sparbanken Rekarne för att utveckla och stötta regionerna kring Eskilstuna och Strängnäs. Som ett viktigt led i detta arbete har sparbanken ingått ett strategiskt avtal med Mälardalens högskola.
• För att regionen ska vara konkurrenskraftig även i framtiden behöver vi både utforma nya affärsmodeller och främja innovation och kompetensförstärkning, konstaterar Timo Haavisto, tf vd för Sparbanken Rekarne.

Sparbanker arbetar per definition i begränsade verksamhetsområden och för Sparbanken Rekarne innebär det regionerna kring Eskilstuna och Strängnäs. Här har banken en unik insikt i, och förståelse för, marknaden och därmed erbjuda sina kunder bästa tänkbara service.

– Det är ganska enkelt; som bank är vi en spegelbild av samhället vi verkar i. Mår orten bra mår banken bra. Därför är det en central fråga för oss att återinvestera i kommunerna runt omkring oss, på ett sätt som utvecklar dem till att bli mer attraktiva både vad gäller boende, arbetstillfällen och investeringar. Sedan 1996 har vi följaktligen återinvesterat över 290 miljoner kronor lokalt i exempelvis föreningsliv, kulturliv och hembygdsföreningar.

En one-stop-shop
För närvarande har Sparbanken Rekarne runt 40 procent av privatmarknaden och drygt 50 procent av företagsmarknaden i de två kommunerna. Medan banken förvisso har sitt huvudfokus på hemmaplan, är den en one-stop-shop för finansiella tjänster och här finns kompetensen för att följa kunderna ut i världen.

–Många väljer oss som bank just för att vi återinvesterar i samhället, men utan kunderna skulle vi inte ha något att återinvestera. Vi är således väldigt noga med att säga tack och belysa allt gott som kundernas sparpengar medför, säger Timo.

Superkompetens till regionen
Sparbanken Rekarne har länge haft ett mycket fruktsamt samarbete med Mälardalens högskola (MDH). I december förra året skrevs ett strategiskt avtal som fördjupade detta samarbete, med målsättningen att göra gemensamma satsningar inom forskning, utbildning och fortbildning för yrkesverksamma.

– Den här typen av samarbeten är oerhört viktiga för en industri- och innovationsstad som Eskilstuna. Därför arbetar vi stenhårt med att driva den här utvecklingen och utmana de som bor och utbildar sig här. Via MDH kommer det superkompetens till regionen, vilket medför en stark vilja att utvecklas och förändras. Syftet är naturligtvis att stärka innovationskraften i Sörmland. Genom att på detta vis satsa på våra samhällen, från grunden och uppåt, skapar vi också förutsättningar för en välmående region. Det mår vi alla bra av, avslutar Timo.

Presenteras av:
Sparbanken Rekarne

En positiv kraft i samhället
Vi vill verka som en positiv kraft i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Det är både en del i vår affärsidé och en del av våra historiska grundtankar. Därför tar vi en aktiv del i samhället, både på egen hand och i samverkan med Sparbanksstiftelsen Rekarne som äger 50% av Sparbanken Rekarne. Vårt sociala ansvarstagande är tydligt genom att banken och stiftelsen sedan 1996 tillsammans har investerat över 290 miljoner kronor på lokal utveckling. Sparbanken Rekarne återinvesterar i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred eftersom det är här vi finns och verkar och vi sponsrar både den lokala elitidrotten och kulturen.

www.sparbankenrekarne.se