Ny teknik som behandlar prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör omkring 30 procent av cancerfallen hos män. Trots att det finns en rad välbeprövade och effektiva behandlingsformer ligger återfallen på 25 procent. En grupp som med nya behandlingsmetoder skulle kunna botas från sin cancer.

– Idag finns det flera metoder när det gäller att behandla primär prostatacancer såsom strålning, operation eller minimalinvasiva behandlingsformer, säger Göran Ahlgren, medicinsk rådgivare till SpectraCure, samt till vardags kliniskt aktiv urolog och forskare, tillika medicinsk ledningsansvarig på Perituskliniken i Lund.

Även om det vid dessa behandlingar finns risk för biverkningar som impotens, urinläckage och infektion, är den förhållandevis liten. Det som Göran Ahlgren däremot oroar sig för är behandlingsalternativen när sjukdomen återkommer.

– Vid lokala återfall av prostatacancer efter strålbehandling sätts patienterna ofta in på hormonbehandling som endast bromsar sjukdomen men inte botar. Det finns idag en del behandlingsalternativ riktat mot prostata, men också en kunskapslucka och ett behov av nya typer av behandlingar, säger han.

Eliminera cancer med laserljus
SpectraCure har utvecklat en metod som adresserar behovet av en ny behandling vid återfall av prostatacancer. Den fokala behandlingsmetoden interstitiell fotodynamisk terapi, möjliggör eliminering av cancerceller i inre solida tumörer genom kombinationen av ett ljuskänsligt läkemedel och SpectraCures patenterade hård- och mjukvara.

– Vår metod har potential att eliminera cancerceller utan att skada närliggande vävnad vilket minskar risken för biverkningar. Ambitionen är att patienten ska botas utan att betala priset av försämrad livskvalitet, säger företagets vd Johan Folkunger.

Den egenutvecklade behandlingen utförs med optiska fibrer som levererar laserljus till tumörområdet. Fibrer som genom en serie olika mätningar i vävnaden möjliggör optimal ljusdos och en individanpassad behandling.

– Patienten sövs och injiceras med ett ljuskänsligt läkemedel. Tunna laserfiber förs in i prostatan med stöd av ultraljud. Läkemedlet aktiveras med behandlingsljus och reaktionen gör att cancerceller elimineras, säger Johan Folkunger.

Klinisk studie pågår
Just nu genomför SpectraCure en klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer.

– Studien påvisar att vi uppnår en behandlande effekt. Kan vi ta död på cancerceller med vår metod? Ja. Kan vi med säkerhet säga att vi når tillräcklig effekt för att bota patienter? Det är syftet med vår framtida Fas-3 studie, att säkerställa behandlingens effekt på tillräckligt stort antal patienter, säger Johan Folkunger.

SpectraCure grundades 2003 och tekniken är baserad på forskning vid Lunds universitet. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.spectracure.se