Ökad trivsel, trygghet och
studiero med Spring i benen

Studier visar att ökad fysisk aktivitet utvecklar elevernas kognitiva färdigheter – eleverna får bättre förutsättningar i skolan. Fysisk aktivitet har positiva effekter på både psykisk och fysisk hälsa. Därför tog Stockholm Utbildningsförvaltning för några år sedan initiativ till Spring i benen, en satsning som på kort tid har ökat den fysiska aktiviteten på kommunens 142 grundskolor med hela 20 procent.

Målet är dock att nå upp till rekommenderade 60 minuter om dagen; enligt senaste rörelsemätningen fattas nu bara ca 15 minuters fysisk aktivitet per dag betonar projektledaren Christer Oja.

Utbildningsförvaltningen stödjer skolornas arbete genom nätverket Spring i benen. Utvecklingen kommer inifrån skolan genom att vi utgår från skolornas egna goda exempel som har delats mellan alla skolor.

Spring i benen arbetar för att stödja skolornas eget engagemang, snarare än att styra det. Skolorna väljer själva hur arbetet läggs upp och bidrar med en eller flera representanter till nätverket. Dessa träffas två gånger per termin och utbyter erfarenheter och tips via regelbunden kontakt i digitala kanaler.

Eleverna är vår målgrupp

Nätverket, som har varit aktivt sedan 2017, har tagit fasta på studier som visar en mängd positiva effekter av rörelse för elevers koncentration, kreativitet och lärande, men också när det gäller upplevelser av stress, depression och ångest.

Egna påvisade resultat är ökad trivsel, trygghet och studiero i skolor där den fysiska aktiviteten ökade mest. Tidigare inaktiva elever, samt elever med funktionsnedsättning, är de som gynnats mest.

Elevinflytande är viktigt

Vi vill att eleverna ska planera och leda den fysiska aktiviteten under skoldagen. Därför satsar vi på elevledarutbildning. Vi utbildar även skolans medarbetare till Handledare och satsar extra mot Grundsärskola och simskola, som vi ser som en viktig basfärdighet. Vi har ett nära samarbete med grundskolans fritidshem.

Ta kontakt med oss på Spring i benen i Stockholm; vi bollar gärna utvecklingsfrågor kring fysisk aktivitet i skolan.

Läs mer om Spring i benen här

Presenteras av: Spring i benen - Stockholm stad