Allt fler väljer företagsanpassade säkerhetsutbildningar från SSF

Många företag står inför nya utmaningar gällande både sitt fysiska skydd och den digitala säkerheten men inte vet eller har resurser för att göra den förändringen i sitt säkerhetsarbete. 

Allt fler företag vänder sig till SSF Stöldskyddsföreningen tack vare deras långa erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar efter företags specifika behov.

– Vår mest efterfrågade företagsanpassade utbildning är inom Hot & Våld som kan vara väldigt nyttig för till exempel frontdesk-personal på hotell. Det finns många utbildningar som passar många positioner inom företaget; med allt från krishantering till säkerhetsskyddsplaneringen, berättar Monika Johannesen, försäljningschef för Utbildning & Konsult på Stöldskyddsföreningen.

Företagsanpassade lösningar
Monika berättar att man sett en ökad efterfrågan av anpassade utbildningar från företag från flera olika branscher, med unika och specifika behov.

– Därför kommer vi  också erbjuda en digital utbildning som stöd – alternativt att allt sker digitalt, berättar Monika och fortsätter:

– På SSF erbjuder vi stöd i form av att man inför, under och efter utbildningen kan få goda hänvisningar om kurslitteratur, läsa texter, göra olika quiz, och man kan även vara med i forum för att kunna tillgodogöra sig själv till kurstillfällena på ett bättre sätt.

Har sett ett behov
Att erbjuda utbildningar anpassade efter företag och deras förutsättningar är något som enligt SSF är välkommet. Efterfrågan av antalet utbildningar har ökat vilket SSF menar är för att alla delar i ett företag berörs numera av säkerhetsarbetet kopplat till utvecklingen i samhället. 

Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se

Presenteras av:

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete.