Vi bygger framtidens infrastruktur

Vi designar, konstruerar, tillverkar och monterar rostfria broar i det miljövänliga duplex-stålet. Detta stål är fullt återvinningsbart, höghållfast och resurssnålt.

Det är även mer korrosionsbeständigt än de vanliga rostfria stålen, vilket gör det utmärkt för tuffa utomhusmiljöer. Att använda duplexstål innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster. Stål & Rörmontage har en gedigen kompetens som få andra stålföretag kan visa upp när det gäller stora komplicerade konstruktioner i duplex-stål. Nu gör vi även Slussenområdet i Stockholm rostfritt med leverans av slussportar, avbördningsluckor och ingjutningsgods.

Våra Duplex uppdrag börjar bli många
Det rostfria duplexa-stålet som vi använder oss av i våra broprojekt kommer i huvudsak från Outokumpus verk i Sverige, som är världens största tillverkare av rostfritt duplex-stål.

SÖLVESBORGSBRON

VASABRON

SÖDERTÄLJEBRON

SÖDERSTRÖMSBROARNA

 

Läs mer 

Stål & Rörmontage kan utföra delar av uppdrag såväl som helhetsuppdrag från konstruktion, beredning, kalkyl, hållfasthetsberäkningar och tillverkning till montage på plats. Många av uppdragen gäller stora och komplicerade konstruktioner, så som krossanläggningar, processutrustning för bil- och massaindustri, bärande konstruktioner till broar, detaljer till lyftok för containrar, klimat- och vindtunnlar, cisterner och tryckkärl.