Digitala produkter får eleverna att tidigt utveckla ett intresse för programmering

Med smarta produkter från Staples Sweden får barn och ungdomar möjlighet att genom lek och experimentlusta tidigt lära sig programmering. Digitala produkter som utvecklar intresset samtidigt som de underlättar för lärare och förskolepersonal i undervisningen.

I dagens förändrade digitala samhälle tillkommer nya krav på kunskap när våra elever lämnar skolan och ska ut i arbetslivet. Att tidigt få in programmering i undervisningen är viktigt för att barn och ungdomar i dagens skolor och förskolor ska kunna möta de nya krav på kunskap om konstruktion och programmering som arbetsmarknaden kommer att ställa i framtiden.

– Våra produkter är framtagna för att väcka barn och ungdomars nyfikenhet via interaktivt lärande. Att ge dem ett ökat intresse för programmering och en kunskap som de kommer att ha nytta av både i vardags- och arbetslivet framöver. Genom att introducera robotar i undervisningen får eleverna också tidigt en större förståelse för det arbete som ligger bakom i form av programmering, säger Pernilla Svensson, kategorichef skola och förskola på Staples.

Produkterna i Staples lösningsorienterade sortiment går att använda på flera olika sätt, vilket gör att en och samma produkt kan användas till olika åldersgrupper. Det ger en ökad kostnadseffektivitet för skola och förskola. 

– Vi har tagit fram ett brett produktutbud som hjälper lärare och förskolepersonal att arbeta med programmering tillsammans med ungdomar och barn. Smarta och roliga digitala produkter som också är ämnesöverskridande vilket gör det lättare att få in dem i undervisningen, berättar Pernilla.

Presenteras av: Staples Sweden

staplesnetshop.se och i vår stora katalog hittar du alla hjälpmedel du behöver för ett lyckat skolarbete. Där finns också vårt sortiment av produkter som uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav på giftminimering i förskolan. Som Stapleskund ska du alltid vara trygg med att vi ligger i framkant av utvecklingen och ger dig de bästa produkterna för att lyckas med ditt jobb. Läs mer om Staples på staplesadvantage.se eller kontakta oss på kundtjanst@staples-solutions.com eller 033-20 65 50.

Läs mer här