"Kunskapen om äldre behöver nå ut bredare"

Coronapandemin har fått många att inse bristerna i landets äldreomsorg. Tidskriften Äldre i Centrum vill bidra till kompetensutvecklingen genom att skriva populärvetenskapligt om forskningen kring äldre och åldrande.

När covid-19 slog till över landet blev det tydligt att det på alla nivåer i samhället saknades kunskap om äldre personers liv och levnad.

En av Sveriges mest erkända äldreforskare, Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, skrev till exempel en uppmärksammad krönika i tidskriften Curie om den första tiden med pandemin:

”...när de speciella restriktionerna för 70-plussare lyftes fram, blev man som äldreforskare mer och mer frustrerad över den okunskap om äldre som Folkhälsomyndigheten och kolleger från andra discipliner visade.”

Coronakommissionen slog i december fast att äldreomsorgen lider både av underbemanning och resursbrist, men också att det finns stora kunskapsbehov om äldre personers livssituation, livsvillkor, roll och status i samhället.

Vill sprida kunskap om äldre
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsenhet inom äldreområdet med Stockholms stad och Region Stockholm som huvudmän. Förutom att ta fram beslutsunderlag och göra utredningar, och bedriva forskning kring äldre och åldrande, är ett av huvuduppdragen att sprida kunskap till allmänheten. Det gör stiftelsen främst genom sin tidskrift Äldre i Centrum.

– Vi berättar på ett lättillgängligt sätt om forskningens resultat och hur de kan tillämpas, bland annat genom intervjuer med forskare, men också genom att forskarna själva skriver hos oss, berättar tidskriftens chefredaktör Jonas Nilsson.

Tydlig målgrupp
Tidskriften kommer ut fyra gånger om året och varje nummer har ett särskilt tema. Årets andra nummer tog upp just coronapandemin och den forskning som publicerats i ämnet.

– Vår målgrupp är ju alla som på något sätt berörs av äldre- och åldrandefrågorna. Det kan vara de som jobbar ute i praktiken i vård- och omsorg, det kan vara chefer och beslutsfattare, men självklart också allmänheten. Vi har inte minst många äldre bland prenumeranterna, säger Jonas Nilsson.

Kunskapen behöver spridas bredare
Genom åren har tidskriftens redaktion skapat ett stort nätverk bland landets äldreforskare, och nyligen lanserade man också en renodlat vetenskaplig tidskrift, för att kunna stärka äldreforskningen ”inifrån”.

– Vi har faktiskt gett ut Äldre i Centrum i snart 35 år och har många trogna läsare, men inser att kunskapen behöver spridas ännu bredare, inte minst till arbetsplatser med verksamheter som riktar sig till äldre personer, säger Åsa Hedberg Rundgren, direktör för Stiftelsen Äldrecentrum.

Ska nå äldreomsorgen
Målet är att nå ut till alla som på något sätt arbetar med äldre- och åldrandefrågor. Å ena sidan är det en stor uppgift för en tidskrift med begränsade resurser. Å andra sidan har det aldrig varit tydligare hur mycket Äldre i Centrum behövs.

– För fullbetalande kostar en prenumeration faktiskt bara några hundralappar. Det är inget vi tjänar pengar på, men vårt mål är ju i första hand att sprida viktig kunskap dit där den bäst behövs, avslutar Åsa Hedberg Rundgren.


Äldre i Centrum

Populärvetenskaplig tidskrift som ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum sedan 1987.
Tidningens journalister och forskare själva skriver om de senaste rönen inom äldre- och åldrandeområdet.
En prenumeration kostar 275 kronor till ordinarie pris. Rabatt ges till studerande, pensionärer och bibliotek.

Läs Äldre i Centrum på webben! 

Prova ett nummer gratis!