Foto: Fabian Rosenberg

Podcasten Pionjärerna lyfter frågan om funktionsrätt 

Funktionsrätt handlar om allas rätt att få bestämma över sina liv på lika villkor. Trots att Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2009 har rättigheterna snarare minskat än förstärkts. Det här vill föreningen STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, ändra på, bland annat genom sin satsning på podcasten Pionjärerna.
– Det som är märkligt är att vi i Sverige började med en nedskärningspolitik som drabbade bland annat personer med personlig assistans samma år som vi ratificerade FN:s konvention, säger Jonas Franksson, styrelseordförande på STIL. 

För STIL, som drivs av personer med funktionsnedsättning, är det därför viktigt att lyfta rätten till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen, att stärka rätten till personlig assistans och sätta in det i en större kontext. 

– I grund och botten handlar det om att ha kontroll över sitt liv, det berör alla människor. Tyvärr går vi i Sverige åt fel håll och idag får 9 av 10 personer som söker assistans avslag hos Försäkringskassan. Det här måste det bli en ändring på, menar Jonas Franksson, om Sverige ska leva upp till FN:s konvention.

Podcasten pionjärerna ska bredda förståelsen
Det har gått 35 år sedan STIL startade det första pilotprojektet kring personlig assistans i Sverige, ett projekt som kom att stå modell för assistentersättningen som infördes 1994. Genom podcasten Pionjärerna vill STIL lyfta historien och bredda förståelsen för betydelsen av personlig assistans då och nu. 

– Podden handlar om de pionjärer som var med och skapade personlig assistans. Genom att prata om vår historia kan vi sprida en större insikt kring varför rätten till personlig assistans är så viktig och vilka konsekvenser nedskärningarna får. Det här är inte en vårdreform utan det handlar om rätten till att leva ett självbestämt liv, säger Emma Åstrand, ansvarig för podcasten Pionjärerna.

Podden Pionjärerna är gjord som en historisk dokumentär och har visat sig vara otroligt viktig för att höja allmänbildningen.

– Vi blir lätt historielösa i vår identitet, men genom att veta om vilka som banade väg för en kan man bli stark i sitt eget funkisskap och bli hårdare i sina krav på de mänskliga rättigheter som borde gå att ta för givna, avslutar Emma Åstrand.

STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är en förening av personer med normbrytande funktionalitet (funktionsnedsättning). STIL arbetar politiskt för att stärka rätten till personlig assistans. Vi är också ett assistanskooperativ.

https://www.stil.se/