Hos Stjärnkliniken finns den nya tidens företagshälsovård genom teamwork och att ha roligt på jobbet.

De tar privat- och företagshälsa till elitnivå 

Med lång erfarenhet av att arbeta med högpresterande elitidrottare bakom sig grundade Fredrik Brännström Stjärnkliniken i Norrköping för tolv år sedan. Idag finns 14 kliniker med multidisciplinära team på nio orter i Sverige tillgängliga för privatpersoner och företag.

De multidisciplinära teamen består av legitimerade naprapater, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, hälsocoacher och massageterapeuter som utför behandling inom manuell medicin för både fysisk och psykisk hälsa. 

  För oss är kundens hälsa och behov nummer ett, samtidigt satsar vi på att hela tiden utveckla oss i vår profession. Därför är vårt arbetssätt att varannan vecka i 90 minuter stänga klinikerna och jobba med internutbildning för att stärka sammanhållningen och kompetensen i våra multidisciplinära team, säger Markus Hast, VD.

Stjärnkliniken har utvecklat fem olika kundsegment och finns för privatpersoner, förening och landslag, privat sjukförsäkring, Regionssamarbeten och företagshälsovård. Strategin är att fortsätta växa nationellt och sista halvåret har kliniker öppnats i Örebro, Göteborg och Stockholm. I samband med det knyts även kompetens inom grupp-, individ- och ledarskapsutveckling till klinikerna för att stärka erbjudandet till företagskunder. 

Satsar på att revolutionera företagshälsovården
– Vår vision är att vi vill skapa ett friskare Sverige, med prägling av elitidrotten. Hela vårt arbetssätt är hämtat ur elitidrott och landslagssammanhang där det är väldigt viktigt med en god både fysisk och psykisk hälsa för att kunna prestera. Vi ser företagshälsovård som en förebyggande satsning som skapar högpresterande och välmående team på jobbet som även spiller av sig privat, säger Markus. 

En aspekt som gör Stjärnkliniken unik är att de tydligt kopplar sina insatser mot företagets affärsmål. För det krävs en nulägesanalys baserad på en djup förståelse för kundens utmaningar och målbild. Med nulägesanalysen på plats drivs utvecklingen framåt med hjälp av alla olika professioner från Stjärnkliniken som tillsammans krävs för att leverera det kunden behöver på kort och lång sikt. 

  Vi säkerställer att vår leverans ger en långsiktig effekt och gör inte kortsiktiga och effektlösa punktinsatser. Mycket handlar om att ta reda på vad det betyder för vår kund att ”ta guld” och sedan arbeta fram en strategi för att ta dem dit med hjälp av våra team, säger Markus Hast.

 

Läs mer på: www.stjarnkliniken.com

Eller besök oss på:
Instagram
Facebook