Foto: Niklas Björling

Stockholms universitet – en dynamisk arbetsplats i utveckling

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet. Rankat som ett av de 100 främsta i världen är universitetet tongivande när det gäller högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Den akademiska miljön i huvudstaden bidrar till en attraktiv arbetsplats.

Med 30 000 studenter och 5 500 anställda är universitetsområdet vid Frescati en dynamisk och kreativ miljö att verka i.
– Hela arbetsplatsen präglas av mångfald, kunskap och samhällsengagemang. Vi har en bred kompetens bland våra medarbetare. Här finns dels forskare och lärare, dels personal inom verksamhetsstödet, allt från specialister inom juridik och IT till ekonomer, kommunikatörer och administrativa chefer, säger Eino Örnfeldt, universitetsdirektör.
– Vi är en stor myndighet med olika arbetsområden och spännande miljöer. Vi är måna om att utveckla vår ställning som ett starkt universitet och då är det viktigt att ha professionella och engagerade medarbetare. Vi är i en utvecklingsfas där vi expanderar i ett nytt campusområde, Albano, och satsar på digitalisering, fortsätter han.

Erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten.
– Universitetets roll i samhället är att bidra till bildning och kunskap. I en föränderlig och globaliserad värld verkar vi för ett hållbart och demokratiskt samhälle med hjälp av vetenskapligt baserad kunskap, säger Eino Örnfeldt.

Forskningen är också nära knuten till utbildningarna.
Vi har forskare som undervisar inom sina områden. Det bidrar till att vi kan öka kvaliteten i vår utbildning samtidigt som vi stärker intresset för vår forskning, säger Louise Beskow, administrativ chef vid Fysikum.

Hon beskriver universitetsmiljön som internationell.
– Vi har en stor acceptans för olikheter och olika kompetenser och det är lätt att smälta in och känna sig hemma.

Medarbetare ges också möjligheter att pröva nya arbetsuppgifter och till exempel jobbskuggning utomlands.
– Karriärmöjligheterna är många eftersom verksamheten är så bred.
Dagligen rör sig mer än 10 000 personer på campusområdet Frescati.
– Vi är ett huvudstadsuniversitet och samtidigt befinner vi oss i Ekoparken, vilket skapar en unik miljö. Många medarbetare och studenter cyklar året runt, berättar Eino Örnfeldt.

Stockholms universitet grundades 1878
33 000 studenter
1 600 doktorander
5 500 medarbetare
Forskning och utbildning inom naturvetenskap och humanvetenskap
Totala intäkter: 5,14 miljarder kr

Läs mer här