Specialpedagogiska institutionen (fotograf: Niclas Björling) och Hanna Ginner Hau (fotograf: Rickard Kilström)

Nya utbildningar inom specialpedagogik på Stockholms Universitet

Specialpedagogikens kunskapsområde är användbart inom flera olika former av verksamheter, också utanför utbildningssektorn. Ämneskompetens inom specialpedagogik har betydelse för områden där människors liv och vardag påverkas och omfattar många av de utmaningar som finns i ett välfärdssamhälle. Vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet finns flera möjligheter för dig som är intresserad av att fördjupa dig i ämnet.

Behovet av kompetens inom specialpedagogik har ökat på senare år, något som till exempel märks i form av regeringens uppdrag från 2015 gällande fortbildning.

– Specialpedagogiska institutionen är den enda renodlat specialpedagogiska institutionen i Sverige, här finns en gedigen kompetens i ämnet, säger Hanna Ginner Hau, studierektor för fristående kurser och masterutbildning vid Specialpedagogiska institutionens, Stockholms universitet, och fortsätter:

– Från och med kommande läsår startar nya fristående kurser i specialpedagogik samtidigt som vi erbjuder en ny och flexiblare väg att ta en masterexamen i specialpedagogik. Vi har skapat möjligheten att ta masterexamen genom ett läsa ett antal fristående kurser istället för att gå ett masterprogram, vilket ger studenten stora möjligheter att själv planera sin utbildning.

Olika utbildningar
De fristående kurserna ger en fördjupning i specialpedagogiken som vetenskapligt ämne, och vänder sig främst till dig som inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Du kan antingen läsa dem som enbart som kurser, eller använda dem i en masterexamen i specialpedagogik. För dig som är specialpedagog eller speciallärare och vill gå vidare och läsa till masterexamen finns ett ”snabbspår” där du kan tillgodoräkna dig stora delar av din specialpedagog- eller speciallärarexamen.

– Alla utbildningar ges på halvfart och delar av undervisningen sker på distans för att utbildningarna ska vara tillgängliga även för de studenter som finns utanför Stockholmsområdet. Det har också varit viktigt för oss att kunna möjliggöra en enklare väg till masterexamen för dem som redan har en specialpedagog- eller speciallärarexamen på avancerad nivå, säger Hanna Ginner Hau.

Flera användningsområden
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och institutionens forskare har sin bakgrund i flera olika discipliner. Utöver specialpedagogik är pedagogik, didaktik, psykologi, sociologi, logopedi och arbetsterapi representerade. Genom att närma sig de komplexa variationer som präglar människans lärande utifrån en vetenskaplig bredd blir specialpedagogiken som vetenskapligt ämne relevant även för yrkesgrupper och organisationer utanför skolans värld.

– Utifrån denna breda grund tittar specialpedagogiken närmare på bland annat villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv.

Hanna betonar att bredden är nödvändig för att hantera de komplexa variationer som präglar människans lärande, och att specialpedagogiken som vetenskap därmed också blir relevant för andra yrkesgrupper och organisationer än de inom skolans värld. Ett av målen med kurserna är alltså att skapa en fördjupad förståelse för många centrala samhällsutmaningar. Detta är kunskap som man har nytta av inom många olika samhällsområden, avslutar hon.

Läs mer om utbildningarna här

Presenteras av:

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91  Stockholm

Besöks-/leveransadress
Frescati Hagväg 10 (Frescati Hage)
Stockholms universitet, Stockholm

Faktureringsadress

E-post: info@specped.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Fax: 08-1207 6420

Hitta till oss (Karta)