Pia Langenkrans, produktivitetscoach, Camilla Ahlstedt, produktivitetscoach och Ulrika Hedlund, VD och grundare av Storyals jobbar ihop via Microsoft Teams.

Digital kompetens – en förutsättning för en hälsosam arbetsplats

Hur har den digitala omställningen under pandemin påverkat din organisation? Känns det svårt att hänga med? Svenska ed-techföretaget Storyals har de senaste åren utvecklat en innovativ lösning för att hjälpa organisationer öka den digitala kompetensen, via en prenumerationsbaserad utbildningslösning och modern produktivitetscoachning.

”Den hybrida arbetsplatsen” – där medarbetare arbetar mer digitalt och från olika platser – har blivit den nya vardagen. Med rätt förutsättningar gör digitaliseringen arbetet mer effektivt och förbättrar kommunikationen med kunder, leverantörer och medarbetare. Men om inte det digitala ledarskapet finns på plats kan det leda till falskhalsar, sämre kundrelationer, utbrändhet och onödig stress.

Storyals hjälper företag stärka det digitala ledarskapet, öka kunskapen, och hitta nya arbetsmetoder som passar den nya verkligheten. Genom en innovativ tjänst får kunderna tillgång till engagerande utbildningsserier om hur man på bästa sätt använder moderna digitala verktyg i Microsoft 365, såsom Teams, Planner och Whiteboard. För att ge ytterligare stöd till medarbetare och chefer erbjuder Storyals också workshops, individuell coachning och ett digitalt gym där personalen direkt via Teams kan ställa frågor och få tips av Storyals erfarna produktivitetscoacher.

Storyals VD och grundare Ulrika Hedlund menar att man kan se tydliga kopplingar till medarbetarnas hälsa.

– Anställda förväntas använda ny teknik utan att få någon som helst utbildning. De utsätts för situationer som leder till utbrändhet, stress och frustration. Företagen måste ta sitt ansvar och ge anställda rätt förutsättningar och rätt kunskap. Där måste ledarna ta täten.

– Att få det digitala arbetet att fungera, och få alla att känna sig inkluderade, handlar om att bygga ett starkt digitalt ledarskap. För att uppnå det måste kontinuerligt lärande vara en del av organisationskulturen, säger Camilla Ahlstedt, produktivitetscoach med lång erfarenhet av digitalt lärande från bland annat Växjö kommun.

Ulrika Hedlund menar att många företag enbart fokuserar på själva tekniken.

– En typisk kund investerar i licenser från Microsoft och förväntar sig alla automatiskt ska ta till sig nya arbetssätt. Men så är det inte.

En förutsättning för förändring är att medarbetare ser ”egennyttan”. För det krävs inspiration och motivation vilket Storyals tagit fasta på.

– Vi förklarar så att man förstår, använder storytelling för att öka inlärningen och visar praktiskt hur verktygen kan användas för att förenkla i vardagen, säger Ulrika.

 

Storyals erbjuder kostnadseffektiva lösningar för att inspirera, motivera och utbilda användare att jobba smartare i den digitala arbetsplatsen och Microsoft 365. Storyals är en Microsoft Adoption and Change Management Partner och återförsäljare av LMS365.

Läs mer på Storyals.se