Strålsäkerhetsområdet – en attraktiv sektor med stark samhällsnytta

Inom strålsäkerhetssektorn är karriärmöjligheterna många inom en mängd yrken och branscher i hela Sverige. Det menar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som har i uppdrag att bidra till kompetensförsörjningen på nationell nivå.

Ett av SSM:s mål är att det inom strålsäkerhetsområdet ska finnas en samordnad nationell kompetensförsörjning, med utbildningar som genererar kompetenta medarbetare inte bara till den egna myndigheten utan till alla relevanta aktörer i Sverige. Strålsäkerhetskompetens behövs exempelvis inom vården, på våra lärosäten, till ett antal myndigheter och inom industrin.

– Yrkesmöjligheterna inom strålsäkerhetssektorn är många i hela landet och utbildning öppnar för en karriär inom en mängd olika områden, säger Anna Alvestav, utredare på SSM.

Framtidsbranscher
Kärnkraften är ett exempel på en industri som behöver kompetens under lång tid framöver. Sex reaktorer i drift ger ett fortsatt behov av arbetskraft med hög och relevant kompetens – och detsamma gäller de reaktorer som ska avvecklas. Dessutom ska industrin uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet och bygga ut slutförvaret för rivningsavfall.

– Avvecklingen och uppförandet av slutförvaren är omfattande industriprojekt där industrin till stor del bryter ny mark, fortsätter Anna.

Tillsammans med driften av de kvarvarande reaktorerna ger det ett stort behov av strålskyddsfysiker, analytiker och driftstekniker inom industri- och processanläggning, material- och el-kunskap för att bara nämna några. Samtidigt är behovet kanske än större av strålskyddskunniga inom vården. Här handlar det främst om röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker.

Ytterligare karriärvägar
Den som utbildar sig inom strålsäkerhet kan också välja en forskarkarriär på universiteten. Att Sverige har starka forskargrupper ger forskningsresultat med hög kvalité som bidrar till ökad strålsäkerhet, samtidigt som utbildningarna förses med kunniga lärare. SSM verkar på flera sätt för att stärka relevanta forskningsmiljöer på svenska lärosäten, bland annat genom en egen forskningsbudget. Samtidigt hör SSM också till de arbetsgivare som anställer medarbetare med strålsäkerhetskompetens.

– Hos oss upplever många arbetet som meningsfullt inte minst för att vi bidrar med samhällsnytta, säger Anna.

Sammantaget betonar Anna återigen bredden:

– Vi vill visa vilka fantastiska möjligheter det finns för dem som söker sig till strålsäkerhetssektorn. Här finns många spännande utmaningar och karriärmöjligheter! 

Presenteras av: