Folkbildning är ett viktigt inslag i det livslånga lärandet

Sverige har en lång historia av att kunna erbjuda kunskap och bildning på olika nivåer. Där folkbildning som studiecirklar och folkhögskola är, och har varit, en viktig del för att involvera fler och stärka demokratin. Något som har blivit allt viktigare i dagens digitaliserade och globaliserade samhälle som lett till ökad polarisering och utanförskap.

– Civilsamhället är en viktig kraft för en sammanhållen demokrati. Folkbildningen bidrar till att öka människors egenmakt. Därför är det så viktigt att vi finns för en bredd av människor, inte minst de grupper som delvis står utanför samhället, som exempelvis äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Det gör att vi kan minska utbildningsklyftorna och stärka det egna lärandet, säger Johan Fyrberg, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan.

Med verksamhet i Sverige alla kommuner har Studieförbundet Vuxenskolan som mål att ge många människor en möjlighet att utvecklas genom olika kultur- och bildningsaktiviteter. Det kan vara allt ifrån studiecirklar och kulturarrangemang till föreläsningar, där man kan delta både fysiskt och digitalt. Det viktiga är att allt deltagande är frivilligt och utan kunskapskrav för att få delta.
– Vår verksamhet stödjer den enskilda människan och det breda föreningslivet med en unik pedagogik och infrastruktur. Formen är fri och frivillig. Det är deltagarens lust till lärande och utveckling som står i centrum. För den oinvigde och i resonemang om direkt nytta och avkastning så kan det framstå som främmande. Men forskning och erfarenhet visar just på att folkbildningens pedagogik leder till att människor går från utanförskap, vidare till utbildning och in i arbetsmarknaden, berättar Johan Fyrberg

Mitt Val - ett prisat demokratiprojekt
Ett lyckat exempel på folkbildning är studiecirkeln Mitt Val som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. En demokratiskola där deltagarna bland annat får lära sig vad demokrati är, vilka partier och politiker som man kan rösta på och hur det går till att rösta. Sofia Johansson som bor på Gotland gick cirkeln i höstas och är nu en av två cirkelledare för studiecirkeln.
– Mitt Val har betytt väldigt mycket för mig. Jag har blivit tryggare och säkrare i att prata om de här frågorna. Nu lyssnar folk på mig och pratar inte bara förbi mig.

Mitt Val hjälper de som deltar att förstå vad politikerna menar och vilka frågor som drivs på kommunal, regional och nationell nivå.
– Det är väldigt vanligt att man inte förstår vad de politiska partierna vill eller hur själva röstningen går till. Det gör att många inte vågar gå och rösta. Därför är Mitt Val så viktigt eftersom alla röster är lika värda och studiecirkeln gör så att fler röstar, förklarar Sofia Johansson.

Mitt Val har anordnats sedan 2014 och i år planeras 150-200 cirklar i över 100 kommuner i Sverige. 2018 vann cirkeln ett FN-pris för bästa demokratiska projekt.
– Jag tycker att fler ska gå. Då får man reda på vad demokrati och politik innebär och blir mer delaktig i samhället, avslutar Sofia Johansson.

Vi når varje år fler än 3 miljoner människor i cirklar, föreläsningar och kulturprogram via fysisk/digital verksamhet i alla Sveriges kommuner. Mitt val är en studiecirkel för att möjliggöra för personer med intellektuell funktionsnedsättning att lära sig mer om och delta i valet. Metoden har fått utmärkelsen ”International best practice” inom politik och delaktighet för personer med intellektuellt funktionshinder av FN:anknytna Zero project.
www.sv.se