Tillgängligt lärande ska höja skolresultaten i Sundbyberg

2018-2021 genomfördes Undervisningslyftet i Sundbybergs stad. Nu går man vidare med Tillgängligt lärande där den fysiska, pedagogiska och sociala miljön ska anpassas för att skapa tydlighet, enkelhet och lugn i vardagen på lång sikt.

Undervisningslyftet syftar till att höja undervisningskvaliteten och öka lärarnas medvetenhet om hur de undervisar. Tillgängligt lärande är den naturliga fortsättningen och går ut på att ordna skolmiljön så att den passar alla elever och den inkluderar alla skolformer i Staden.

– Det ska bli intressant att se hur skolresultaten utvecklas över tid, säger Marie Truedsson, Bildningsdirektör i Sundbybergs stad. Undervisningslyftet har redan lett till att de genomsnittliga betygen ökat ett helt steg.

Långsiktig process
Utgångspunkten är att det som är bra för elever med svårigheter, är oftast bra för alla våra elever, till exempel bildstöd i klassrummet. Forskning visar till exempel att en tydlig början och ett tydligt slut på en lektion fungerar bäst.
Under det första året fokuseras Tillgängligt lärande på den fysiska miljön, det andra på den pedagogiska miljön i undervisningen och det tredje på den sociala miljön.

– Men det är viktigt att poängtera att detta är en långsiktig process. Vi upplever att lärarna uppskattar långsiktiga och strukturerade utvecklingsinsatser, säger Marie Truedsson.

Alla med på tåget
På skolorna leds arbetet av skolledningen tillsammans med förstelärarna. I nästa steg håller förstelärarna regelbundna möten med lärarna där de arbetar enligt modellen kollegialt lärande. De läser litteratur, reflekterar tillsammans samt provar och förändrar miljön i praktiken. Sektorn har också en central styrgrupp med en processledare som håller ihop insatsen. Externa föreläsningar, exempelvis av Malin Valsö och Linköpings universitet, är återkommande inslag.

Lugn skolmiljö
Det man fokuserat på hittills är att skapa en lugn skolmiljö som underlättar koncentration och inlärning. I klassrummet har det handlat mycket om att ta bort visuellt buller som distraherar, till exempel onödiga lappar, planscher och prylar. Det som finns i klassrummet ska finnas där för att fylla en pedagogisk funktion.

I korridorer och andra utrymmen har man jobbat med att skapa rum i rummen eller lugna vrår med hjälp av t.ex. skärmar och växter. Flera har också satt upp frostat glas för att minimera distraktioner. Nu pågår för fullt utvärdering av första året, men resultat finns redan.

– Att skolmiljöerna är mycket mer avskalade och lugna syns med blotta ögat, menar Marie Nyhed, verksamhetschef för lärande och bildning i Sundbybergs stad. Vi har fått många positiva reaktioner från både elever och föräldrar.

Stort intresse
– Det som uppskattas av skolorna är att de får en bas av kunskap att utgå ifrån. De kan sedan välja att bredda eller fördjupa arbetet utifrån den egna skolans förutsättningar, fortsätter Marie Nyhed. Det har också varit ett stort intresse för vårt arbete från andra kommuner, universitet och näringsliv, avslutar Marie Nyhed.

Vision: Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt.
Elevantal: 3860
Antal skolor: 10
Utvecklingsinsatser: TLär, Digitalisering, Systematiskt kvalitetsarbete-analys
Förhållningssätt: Dialog, delaktighet och didaktik
Fokus: Undervisningens kvalitet
Nästa steg: Didaktisk läroplan för hållbarhet

Läs mer här: www.sundbyberg.se