Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering hos SEK.

Sök finansiering för er omställning

Ska vi ha chans att rädda klimatet behöver företag investera för att bli klimatneutrala. Med finansiering från Svensk Exportkredit (SEK) kan företagen vara fortsatt konkurrenskraftiga samtidigt som de ställer om för att minska sin klimatpåverkan.

Frågar man Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering hos statliga SEK, handlar omställningen inte bara om alternativa tillverkningssätt och material. Det krävs också en beteendeförändring – vi måste konsumera hållbart.

– I Sverige finns ett enormt driv och massor av innovation inom hållbar teknik, men vi måste bli bättre på att hjälpa innovativa företag och driva utvecklingen. Ökad svensk export av hållbara produkter och smarta lösningar bidrar till minskade klimatutsläpp globalt.

Bidrar med finansiering
SEK har identifierat fyra huvudområden – transport, sjöfart, energi och smarta städer – som särskilt gagnas av en övergång till mer miljövänliga metoder. Många aktörer arbetar redan hårt med hållbar innovation, ny teknik och alternativa metoder, men tar inte steget fullt ut för att nå verklig förändring.

– Att ställa om kräver stora investeringar, men det skapar samtidigt nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar på den internationella marknaden, säger Andreas.

Erbjuder globala erfarenheter
Förutom att låna ut pengar till exportföretag och deras underleverantörer finansierar SEK också utländska kunder som köper svenska varor och tjänster. Bolaget har lång erfarenhet av internationella projekt som kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Nu använder de erfarenheten för industrins omställning i Sverige.

– Vid Dogger Bank utanför Storbritanniens östkust är SEK till exempel delfinansiär till vad som kommer att bli världens största vindkraftpark till havs. I Angola har vi istället finansierat sju stora solkraftparker. Den här typen av projekt bidrar med mycket mer än förnybar energi; Lokala byar får el vilket innebär att skolor och sjukhus kan vara öppna på nya sätt och det öppnar för elektrifierade transporter i hela regionen. Kortfattat bidrar det till att göra världen till en bättre plats, särskilt för de som behöver det allra mest.

Viktigt att tänka på innan ansökan
Andreas lyfter flera faktorer som är viktiga för de som söker finansiering till sin omställning. Inledningsvis menar han att man behöver veta vad som driver företaget att ställa om. Därefter behöver man sätta en affärsplan, se över finansieringen och hitta en bra balans mellan kapital och lån.

– Få aktörer har så stor erfarenhet av den här sortens finansieringslösningar som vi. Lägger man till vårt omfattande nätverk genom Team Sweden, kan vi även erbjuda garantier, rådgivning, investeringsbanker och liknande. Det är bara att höra av sig till oss, så ser vi över möjligheterna tillsammans, avslutar Andreas.

Exportindustrins omställning | Svensk Exportkredit (sek.se)

 

Fakta om Svensk Exportkredit (SEK)


Det statliga bolaget SEK finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige.

Exportindustrins omställning | Svensk Exportkredit (sek.se)