Svensk Exportkredit finansierar en grön omställning

För att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs stora investeringar för att ställa om, inte minst inom industrisektorn. Svensk Exportkredit (SEK) med statens uppdrag att stärka svensk exportnäring, har tagit initiativet att finansiera industrins omställning.

Många exporterande företag arbetar nu aktivt med att ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen från fossila bränslen.

– Våra finansieringslösningar ger industrin mycket bra förutsättningar för att ställa om. Det kan handla om lån till nya energilösningar eller till hållbara transporter. I Sverige behöver vi en större andel transporter på järnväg, vatten och elektrifierade vägar, menar Johan Henningsson, hållbarhetschef på SEK.

SEK har lång erfarenhet av att finansiera internationella projekt inom förnybar energi och infrastruktursatsningar. Nu kommer de även att finansiera gröna initiativ i Sverige.

– Det handlar ofta om stora projekt som kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Nu använder vi vår erfarenhet för att finansiera industrins investeringar för omställning även i Sverige.

För att främja ett mer hållbart och miljövänligt samhälle har SEK även så kallade gröna lån. Dessa lån erbjuds företag vars produkter bidrar till minskad miljöbelastning eller effektivare resursanvändning. Förutom en lägre ränta får företagen en grön stämpel som visar att de bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

– Vi ser en ökad efterfrågan på grön finansiering. Merparten av de investeringar som sker kommer att handla om industrins behov av omställning till fossilsnålare verksamheter. Omställningen kommer samtidigt att vara en motor för nya klimatsmarta innovationer och affärsmöjligheter. Ett sätt för svensk exportnäring att fortsätta vara konkurrenskraftig, avslutar Johan Henningsson. 

Presenteras av: 

Fakta om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) ägs av staten och har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder låna ut pengar till exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Med utlåning i 70 länder har SEK en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering.

Läs mer här