Underhållet är viktigast

Stamspolning, TV-inspektion, relining - Svensk Röranalys har arbetat med underhåll och renovering av rörsystem i över 20 år. Tillsammans med systerbolaget Procella Ventilation samordnas underhållstjänster för att hitta så bra helhetslösningar som möjlighet för kunden.

En fastighet har två livscykler - den tekniska och den ekonomiska. De insatser som görs i fastigheten påverkar inte bara den fysiska byggnadens livscykel utan också den ekonomiska. Råvarubrist, prisökningar på el- och drivmedel, räntehöjningar – vi lever i en tid av osäkerhet. Hållbarhet, miljöpåverkan och hushållning med ändliga resurser måste vi också tas hänsyn till. Bevara, renovera och ta hand om det befintliga har aldrig varit så aktuellt som nu.

Svensk Röranalys har mottot att allting är möjligt och detta utgör grunden till att företaget idag ligger långt framme inom relining i fastighet. Metoden Relining Step by Step har utvecklats efter många års erfarenhet och den liknar traditionellt stambyte. En polyesterstrumpa monteras bit för bit uppströms i ledningen. Strumporna överlappar varandra och alla skarvar hamnar i vattnets flödesriktning. Varje strumpenhet trycksätts för sig och ökar därmed stabiliteten i röret. Andra metoder fräser upp för stammens grenar och stick vilket frigör små ovälkomna partiklar av plast. Detta undviks med Step by Step metoden. Relining ger minimalt med avfall och färre störningsmoment för boende men också en lägre kostnad än vid traditionellt stambyte.

– Kunden står alltid i centrum och hela processen – från den första kontakten till dess att vårt arbete är utfört – är betydelsefull, säger Mikaela och Jörgen som är säljare på Svensk Röranalys.

– Vi har paketlösningar och fastigheten kan till exempel servas samtidigt med stamspolning och rengöring av ventilation. Efter utförd tjänst är det vanligt att kunden är intresserad av ett serviceavtal för att trygga ett fortsatt bra underhåll.

Förutom att erbjuda en kombination av tjänster arbetar Svensk Röranalys proaktivt och bistår kunden med underhållsplaner som förebygger ovälkomna skador. Målet är att ”äga” fastigheten och att kunderna ska känna trygghet.