Småspararna tar kontrollen – väljer pensionstjänst från utmanare

Idag har svenskarna omkring 1.500 miljarder kronor av sitt sparande i så kallade fribrev, men kunskapen om produkten är låg. Många vet inte att eller var deras fribrev finns och det är inte ovanligt att spararna går miste om stora summor till pensionen genom att exempelvis betala höga avgifter – men det finns åtgärder man kan vidta.

Så gott som alla svenskar har eller kommer att få fribrev. Ett fribrev är det tillgodohavande som finns i en avslutad tjänstepensionsförsäkring och eftersom tjänstepensionen motsvarar ungefär 23 procent, och i många fall betydligt mer än så, av din totala pension kan fribreven utgöra en viktig del av ditt framtida sparande. För att hjälpa småsparare få kontroll på fribreven har Svenska Fribrevsbolaget, som efter bara ett par år närmar sig 3 procent i marknadsandelar enligt en prognos från Svensk Försäkring, därför lanserat en pensionsanalystjänst.

– Det blir allt vanligare att byta jobb, vilket gör att mängden fribrev också ökar. Dessa inaktiva sparanden är inte speciellt fördelaktiga för dig som konsument, men väldigt mycket för pensionsbolaget. Det har varit vår vision att ändra på, förklarar Mattias Fellenius, grundare av Svenska Fribrevsbolaget.

Kan öka pensionen rejält
Att enkelt ha en övergripande koll på sina fribrev har historiskt sett varit både tidskrävande och avancerat. Mattias Fellenius berättar att de dagligen kommer i kontakt med konsumenter som antingen betalar alldeles för höga avgifter eller är placerade i fel fonder. Han uppmanar därför alla att se över sin situation, samtidigt som han förklarar att det nu är enklare än någonsin att göra.

– Vi har tagit fram en pensionsanalys där vi tydligt konkretiserar vilka sparanden du har och var de ligger, hur mycket du betalar i avgifter och vem som får pengarna om du skulle gå bort. Hittar vi fribrev där vi kan erbjuda bättre villkor kommer vi också att kontakta dig för att se om du önskar byta. Det är en kostnadsfri analys som vi starkt råder alla att göra, oavsett ålder.

– Att se över sina fribrev och ta kontroll över dem kan påverka din pension kraftigt, i positiv bemärkelse. Vi har sett vissa fall där pensionen ökat med över 300 000 kronor, säger Mattias Fellenius.

Positivt med den nya lagen
Svenska Fribrevsbolaget, som fick sitt tillstånd som försäkringsbolag 2019 och kom i gång med verksamheten 2020, är idag både Sveriges yngsta försäkringsbolag och det enda försäkringsbolag i landet som specifikt arbetar med fribrev. Genom en målinriktad vision om att gynna konsumenten och inte pensionsbolagen har man på kort tid blivit en populär utmanare till pensionsjättarna.

Mattias Fellenius berättar att de också gynnats rejält av fjolårets lagförändring kring flytträtten, som innebar att du som konsument fick rätt att flytta individuella fond- och depåförsäkringar. Även om vissa kollektiva pensionslösningar fortfarande inte berörs av den senaste av flera lagförändringar, så omfattas nästan alla fribrev.

– På så vis kan du samla in alla dina olika tjänstepensioner och med hjälp av vår expertis kan vi tillsammans välja fonder som passar och gynnar just dig – och bara dig, säger han och avslutar:

– Vi är fortfarande ganska nya på marknaden, men framtiden ser ljus ut. Vi vill bidra till att skapa en mer konsumentvänlig och transparent marknad för att förbättra pensionen för dig och alla andra.

Vill du veta mer om Svenska Fribrevsbolaget?

FAKTA / Fribrev

En tjänstepension eller en pensionsförsäkring som din arbetsgivare inte längre betalar in nya premier till kallas för fribrev. Fribrevet är alltså en avslutad pensionsförsäkring, ett tillgodohavande som du har som kommer betalas ut när du går i pension. Värdet på det enskilda fribrevet beror på hur mycket som betalats in, hur pengarna är placerade, hur hög avgiften är och hur värdeutvecklingen har sett ut. Har du bytt arbete några gånger har du vanligen ungefär lika många fribrev.