Malin Källbacka, utbildningsledare på SIS.

Från ord till handling – så blir du en hållbarhetsledare och får med dig hela organisationen

För många organisationer kan hållbarhetsfrågan kännas alltför komplex och bred. Mycket finns att läsa om exempelvis Agenda 2030 och de globala målen, men det kan vara svårt att få det praktiskt tillämpbart. Därför har Svenska institutet för standarder, SIS, tagit fram en ny utbildning inom hållbarhet, Workinar for Change Makers. Syftet är att ge organisationer verktygen för att kunna orientera sig i ämnet och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.

I dag står många inför utmaningen att rusta sin organisation inför de ökade kraven på hållbarhet och samhällsansvar. Med hjälp av en omfattande marknadsundersökning som SIS har genomfört där svenska företag och organisationer har fått definiera utmaningar och lösningar inom hållbarhet har SIS tagit fram utbildningen Workinar for Change Makers.

– Vi vill hjälpa organisationer att gå från orientering till verifiering. Till skillnad från en traditionell utbildning där man får lyssna och ta anteckningar är den här workshopbaserad. Den består av fem tillfällen där vi ger inspiration, verktyg och praktisk vägledning. För många kan det också bara handla om att få en second opinion, säger Malin Källbacka, utbildningsledare på SIS. 

Skapa en hållbar affärsmodell och bli konsultfri
Inom hållbarhet brukar det ofta talas om något som kallas för Sustainable Readiness Index som används för att mäta hur långt en verksamhet kommit i frågor som rör hållbarhet. Längst ner på skalan handlar det om att vara medveten om betydelsen av hållbarhet i relation till den egna verksamheten.

– Efter dessa fem tillfällen ska du vara på nivå åtta, vilket är den näst högsta. Här ska du ha format en långsiktigt hållbar affärsmodell som skapar värde. När du lämnar oss ska du ha verktygen att sätta igång utan konsulthjälp på hemmaplan. Utbildningen ger alltså en hög return on investment, säger Malin Källbacka. 

Utbildningen är baserad på standarder
För att säkerställa att utbildningen ger effekt är den utformad av experter inom ISO 26000, vilket är den internationella standarden för organisationers samhällsansvar. Standarden har direkt koppling till de globala målen och rör exempelvis frågor som cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter, resurseffektivitet och miljö. 

– Utbildningen baseras även på standarder som hjälper till att koppla fokusområden till mål och delmål. Det kan du göra med hjälp av egendeklarationen som ingår i utbildningen med tydliga rubriker och underfrågor. Sedan får du även med dig en standard som anger kraven på en oberoende verifiering av din egendeklaration.

– Det har länge funnits utbildningar inom miljö och socialt ansvarstagande. Men vi har velat ta det till nästa nivå för att få saker att hända. Vi kan inte vänta en enda dag till, avslutar Malin Källbacka. 

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här.

Om SIS
Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos SIS kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. Läs mer på sis.se