Parkinson – en utmaning för forskningen

I Sverige finns ungefär 22000 personer som har Parkinsons sjukdom – och varje år drabbas ytterligare 2000. Sjukdomen påverkar även anhöriga i stor utsträckning.
– Om du eller någon närstående drabbas, lär dig då mer om orsak, symtom och behandling. Då kan du bättre nyttja de hjälpmedel som finns, säger Eleonor Högström, ordförande i Parkinsonförbundet, som fick sin egen Parkinsondiagnos 2006.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som oftast drabbar personer över 55 år. Sjukdomen ger besvär som långsamhet, skakningar och stelhet. Förloppet är långsamt och symtomen ökar efterhand.

Vad som orsakar Parkinson är ännu en gåta och vi vet inte hur det kommer sig att vissa får den medan flertalet går fria. Det saknas bromsmediciner och botande behandling. Eleonor Högström var 60 år när hon fick sin diagnos. Då arbetade hon som distriktssköterska.

Parkinson kullkastade alla mina planer. Jag som var van att styra och ställa och vara aktiv och sportig fick självbilden krossad, säger hon.

Eleonor Högström och Lennart Pettersson.


Forskning enda vägen framåt
Hon kontaktade Parkinsonförbundet där hon fick stöd. Det vill hon uppmana andra drabbade.

Det blev min vändpunkt i sjukdomen, säger hon.

Där fick hon också lära sig hur vanlig sjukdomen är, att man möter personer med Parkinson överallt.

Jag tror att alla antingen har någon anhörig som har Parkinson eller känner till någon, säger hon.

Hon uppmanar också till att stödja forskningen.

Det är det enda sättet att framgångsrikt bekämpa denna sjukdom, säger hon.

Lennart Pettersson är ordförande i Parkinsonfondens styrelse. Även han vill betona vikten av att stödja forskningen.

För att kunna utveckla bättre behandlingsmetoder än de som finns i dag behövs forskning som ökar kunskapen på de områden där vi saknar tydliga svar. Utan forskning blir det inga framsteg, säger han.

Fakta Parkinsonfonden
Parkinsonfonden bildades 1987 som en stiftelse med ändamål att stödja forskning om Parkinsons sjukdom. Det gör vi med medel som doneras av allmänheten. Ofta kommer gåvorna från drabbade personer eller deras anhöriga och vänner. Forskningsanslagen beslutas av styrelsen sedan inkomna ansökningar granskats av fondens vetenskapskommitté.

Läs mer på www.parkinsonfonden.se

Fakta Parkinsonförbundet
Parkinsonförbundet bildades 1986 på initiativ av professor Göran Steg, som såg ett behov av en patientförening för bara Parkinsonsjuka och deras närstående.

I dag har vi cirka 9000 medlemmar och 24 regionala och ett växande antal lokala föreningar. Vårt ändamål är att förbättra livskvaliteten för de Parkinsonsjuka och deras närstående.

Läs mer på www.parkinsonforbundet.se