Min pärm ska fylla tomrummet efter diagnosen

Många som drabbas av Alzheimers sjukdom hamnar i ett tomrum, utan stöd från vare sig sjukvård eller socialtjänst. Därför har Svenskt Demenscentrum tagit fram Min pärm till de som får en tidig demensdiagnos.

Wilhelmina Hoffman, geriatriker och chef för Svenskt Demenscentrum, möter ofta nydiagnosticerade personer som berättar i stort sett samma historia.

– De har fått en diagnos på en dödlig sjukdom. Ändå har de lämnats utan vårdplan, kanske med recept på symtomlindrande läkemedel men utan en planerad uppföljning och med många obesvarade frågor.

Min pärm vill fylla en del av tomrummet efter att diagnosen är ställd. Här finns svar på en del av alla de frågor som både den som får diagnosen och nära anhöriga ofta ställer sig.

– Det handlar om fullmakter, körkort och färdtjänst. Och om vart du kan vända dig för att få råd och stöd. Pärmen innehåller även konkreta tips på hur man kan hantera svårigheter som uppstår av ett sviktande minne, säger Wilhelmina Hoffman.

Läs mer om Min Pärm här.

Läs mer här.