Branschpionjären SBC – en hundraåring med siktet inställt på framtiden

Genom kontinuerlig innovation och stor målmedvetenhet har SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum sedan ett decennium varit ledande vad gäller att skapa bästa möjliga livskvalitet åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare över hela landet.
– Nu när vi fyller 100 år tar vi med oss de lärdomar vi fått genom åren och fortsätter vår resa med siktet inställt på framtiden, säger Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.

SBC erbjuder idag alla sorters tjänster, rådgivning och expertis som en bostadsrättsförening behöver. Vare sig det gäller ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar eller juridisk rådgivning finns kompetensen inom SBC – en bidragande faktor till att företaget idag är landets ledande oberoende fastighetsförvaltare enligt Emil Lundström.  

– Vi är specialister på det vi gör och erbjuder ett enkelt styrelsearbete och tryggt boende genom både en effektiv och proaktiv förvaltning, säger han.  

En branschpionjär som fortsätter att leverera
Emil berättar att SBCs vision är att skapa bättre livskvalitet för sina kunder genom långsiktig, medveten och hållbar fastighetsförvaltning. Företaget influerar även styrelser, leverantörer och partners till hållbara val. För att åstadkomma detta utvecklar SBC ständigt nya tjänster och startar samarbeten med företag som ligger i tiden.  

Två stora satsningar som gjorts är en uppdaterad kundportal och en ny marknadsledande räntetjänst som lanseras under hösten. 

– SBC såg ett behov och var branschpionjär med att tidigt lansera en multifunktionell kundportal för avtalskunder. I takt med ökad digitalisering och nya användarbehov ser vi en stor kundnytta att kunna göra vardagen och styrelsearbetet effektivare och roligare för alla våra nuvarande och kommande kunder, säger han.  

En annan satsning som lanseras under hösten är den unika möjligheten att få ränta på föreningens överskottlikviditet. Markus Pålsson som är affärsområdeschef ekonomisk förvaltning, berättar att SBC skapat en innovativ open-banking-lösning för hantering av föreningens sparkonton. 

– Idag har svenska bostadsrättsföreningar över 35 miljarder kronor i överskottslikviditet placerade hos banker runt om i landet utan ränta. Detta beror delvis på de senaste årens räntenedgångar men även att många ofta upplever att det är komplicerat och osäkert att öppna ett placeringskonto, säger han.  

– Vi kan nu på ett enkelt och framförallt säkert och transparent sätt erbjuda en marknadsledande ränta och radikalt förbättra villkoren för våra kunder bekräftar Emil Lundström. 

Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.                                                                                Markus Pålsson, affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

Med hållbarhet och långsiktighet i fokus
SBC lägger stor vikt på att bidra till en positiv miljöpåverkan och samtidigt göra vardagen enklare för förvaltade bostadsrättsföreningar. Därför har de valt att starta samarbeten med innovativa och hållbarhetsinriktade företag som förser boende och förvaltare med digitala tjänster som underlättar detta.  

Några exempel är samarbetet med iBoxen, en ny infrastruktur som gör att upphämtning och retur av paket kan ske miljövänligt direkt utanför porten samt hållbara lösningar för föreningarnas avfallsåtervinning via partnern Ragn-Sells. Genom Zesec möjliggörs digitala lås, där mobilen blir din nyckel.  

– En bostadsfastighet är en långsiktig investering som bygger på att den i takt med tiden alltid är attraktiv för människor att leva i. Det är även viktigt att drift och skötsel utförs med metoder och material som inte påverkar miljö och människor negativt. Löpande drift och större investeringar ska vara långsiktigt relevanta med målet att öka fastighetens värde över tiden, avslutar Emil Lundström.  

SBC grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. Bolaget tillhandahåller en kundportal samt utbildningar som till exempel styrelsecertifiering, tar varje år fram Sveriges Bostadsrättsrapport och är en aktiv röst i media. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 350 anställda. Bolaget omsatte år 2020, 478 mkr i koncernen. 

Läs mer om SBCs arbete här