”När matematiken avslöjar framtiden”
En film för högstadiet och gymnasiet om hur sannolikhet och statistik används.

Film i klassrummet kan förenkla och fördjupa

Genom att variera undervisningen med utbildningsfilm och spelfilm går det att få en gemensam referensram att ta avstamp från och arbeta med. Det gör att film kan förena en klass med elever som alla har olika erfarenheter.

På sajten Film och Skola finns i dag drygt 1600 utbildningsfilmer för skolans ämnen och tusentals spelfilmer att strömma direkt i klassrummet. Film kan ta in omvärlden i skolan och stimulerar samtidigt många sinnen, vilket kan göra undervisningen roligare.

– Sedan starten 2014 utvecklar vi varumärket Film och Skola utifrån kundernas önskemål. Våra utbildningsfilmer har handledningar med fördjupande uppgifter gjorda av ämneslärare. Det är mycket uppskattat, säger Patrik Borggren, vd på Swedish Film.

Utbudet på Film och Skola är brett och kopplat till läroplanerna för olika ämnen och målgrupper från förskola till vuxenutbildning. För att inspirera och underlätta finns även temasidor som till exempel Mänskliga rättigheter, Bok och film och Virus och bakterier.

Film och Skola är en del av Swedish Film som har funnits sedan 1947 och distribuerar film inom det institutionella rättighetsområdet – däribland skolor och AV-mediacentraler.

Under en månad kan du prova sajten Film och Skola fritt för att få en inblick i utbudet och tjänstens funktioner.

Läs mer om Swedish Film här

Film och Skola,
en strömningstjänst från Swedish Film