Synskadades Riksförbunds önskelista till den nya regeringen

Synskadades Riksförbund (SRF) har i 133 år arbetat med att förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättningar. Nu kräver de mer av den nya regeringen.
– Synskadade har också rätt till ett självständigt liv utan begränsningar, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande.

SRF har tre önskningar under kommande mandatperiod. Universitetsutbildning av synpedagoger, att göra färdtjänst till en biståndsprövad rättighet och att göra ledsagning till en kostnadsfri rättighet för synskadade.

Brist på politisk handling och snålare lagtolkningar har gjort att synskadade under de senaste åren blivit alltmer utsatta.

– Önskelistan innehåller inte några nya krav. Men vi fokuserar extra mycket på dessa frågor eftersom de markant ökar livskvaliteten för synskadade om de blir lagstadgade, säger Niklas Mattsson. De bristfälliga möjligheterna att få färdtjänst och ledsagning leder till isolering i hemmet och den bristande kompetensen hos synpedagoger kan resultera i färre synskadade i arbete. Detta måste vi förhindra.

– Vi hoppas att regeringen tycker att ett jämställt samhälle är lika viktigt som vi på SRF. Det är något som är väldigt fel i nuvarande regelverk när synskadade nekas självklarheter som att ta en promenad eller gå och handla, säger Niklas Mattsson.

Synskadades Riksförbund arbetar bland annat med opinionsbildning, påverkansarbete och utbildning. De ordnar lägerverksamhet för barn och unga och bidrar till ögonforskningen. Organisationens grundperspektiv är mänskliga rättigheter. Synskadades Riksförbund är en medlemsorganisation där man kan få stöd om man är synskadad, eller vara med som stöttande medlem.

Synsimulator – Se som en synskadad
Synskadades Riksförbund arbetar kontinuerligt med att öka medvetenheten om hur det är att leva med en synnedsättning. Detta har bland annat resulterat i appen Synsimulator där du med hjälp av din smartphone kan få en känsla av hur omgivningen ser ut för personer som lever med synnedsättningar. Synsimulator använder sig av kameran för att simulera sex olika synnedsättningar, till exempel ålderssynthet, grå starr och retinitis pigmentosa.
– Vår förhoppning är att den bidrar till ökad förståelse för några av de utmaningar som personer med synskador ställs inför, säger Niklas Mattsson.

Appen finns att ladda ner på App Store och Google Play.

Läs mer om Synskadades riksförbund här!

Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresseorganisation som arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. SRF sprider kunskap, skapar gemenskap och arbetar ständigt med att påverka beslutsfattare för att samhället ska bli så tillgängligt och jämlikt som möjligt.

Läs mer här!