Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.

Synskadades Riksförbund: Ge oss rätt till färdtjänst och LSS så att vi kan leva våra liv som alla andra

Rättigheterna för synskadade har begränsats, anser Synskadades Riksförbund, som nu kräver att lagstiftningen skärps.
– Vi kräver ingen lyx men vill kunna leva som andra, säger förbundsordförande Niklas Mattsson.

Om synskadade får bättre möjligheter till ledsagning genom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och större rätt till färdtjänst enligt Färdtjänstlagen, skulle deras livskvalitet höjas.

I dag begränsas synskadades rättigheter därför att tolkningen av dessa lagar har förändrats. 

– LSS har ett tydligt syfte, nämligen att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Ändå nekas fler och fler stöd till sådant som de flesta ser som självklart: att ta sig ut, handla, läsa sin post eller gå till tandläkaren. Sedan 2009 har antalet beviljade fall minskat med 38,5 procent, säger Niklas Mattsson.

Ledsagare kan bli dyrt
LSS är en rättighetslag. Det betyder att om den som uppfyller kriterierna har rätt att få stöd enligt lagen utan extra kostnad. Om istället Socialtjänstlagen tillämpas kan synskadade få en ledsagare men då till en kostnad som kan ligga på 250 kronor eller mer per timme.

– Det kommer att bli dyrt. Vi vill att lagen ändras så att det tydligare framgår att synskadade omfattas av LSS och att vi därmed kan få en ledsagare kostnadsfritt, säger Niklas Mattsson.

Brist på färdtjänst drabbar synskadade
En annan fråga är färdtjänsten, där Synskadades Riksförbund menar att synskadades rättigheter har försämrats.

– Av någon anledning har kommuner och regioner som beviljar färdtjänst under senare år gett synskadade avslag, utan att Färdtjänstlagen har ändrats. Man har börjat göra en annorlunda bedömning, säger han.

Niklas Mattson uppmanar allmänheten att hjälpa till att påverka beslutsfattarna, genom att bland annat skriva på namnlistor.

– Nu låser man in synskadade i sina hem. Vi får inte samma möjlighet att komma ut för att göra saker som andra kan. Begränsar man också färdtjänsten så slår man verkligen undan fötterna för våra medlemmar. Ge oss rätt till färdtjänst och LSS så att vi kan leva våra liv som alla andra, avslutar Niklas Mattsson.

Synskadades Riksförbund är landets ledande företrädare för personer med synnedsättning. Genom att bli medlem på www.srf.nu/blimedlem kan du stötta vårt arbete för ett rättvist samhälle där alla är lika delaktiga. 

Om du har frågor kontakta gärna synlinjen@srf.nu eller ring 08-39 93 00.

Läs mer på: www.srf.nu