Svenska TATAA Biocenter pionjär i coronakrisen

Sedan starten 2001 har TATAA Biocenter utvecklats till att bli ett av Europas ledande dna-analyslaboratorier. Avknoppningen Life Genomics är i dag störst i Norden på NIPT, ett blodprov som kan visa på kromosomavvikelser hos foster, och med ett framgångsrikt arbete med coronautbrottet ser framtiden ljus ut för det svenskgrundade företaget.

När SARS-CoV-2 slog till var TATAA Biocenter bland de allra första att lansera diagnostik inom området. Detta trots att det inte är något företaget traditionellt arbetar med, förklarar vd Mikael Kubista.

– Vi levererar normalt olika sorters analystjänster och utvecklar anpassade produkter åt industrin, och vi har utnämnts till Europas främsta laboratorium vid flera tillfällen. Testerna vi utvecklar åt diagnostikföretag är tämligen utmanande saker.

Bland de första i Europa
Den snabba omställningen under pågående pandemi var möjlig tack var kunnig personal och hög flexibilitet i laboratorieverksamheten, förklarar Mikael Kubista. Resultatet blev att TATAA intog en frontposition i Europa.

Det krävdes dels uppgradering av laboratoriet till högre säkerhetsnivå för att kunna hantera coronadiagnostik, och dels installation av nya it-system. Samtidigt fortbildades en stor del av personalstyrkan. Arbetet var framgångsrikt och TATAA var bland de första i Europa att erbjuda analyser av viruset. Ett egenutvecklat test för aktiv infektion togs fram tidigt under pandemin och registrerades hos Läkemedelsverket. Nyligen upphandlades TATAA av Västra Götalandsregionen, VGR, för att öka testkapaciteten i regionen.

Parallellt med detta har TATAA i samarbete med Life Genomics erbjudit laboratoriebaserade antikroppstester, med betydligt mindre risk för falska negativa svar jämfört med de många snabbtester som florerar.

Förenklar resandet
Det som nu växer starkt är satsningen www.coronapassport.se, en portal där den som ska resa från Sverige enkelt hittar information om vilka regler som gäller för resor till olika länder. På sajten hittar man också kliniker som erbjuder tester för coronainfektion och utfärdar friskhetsintyg vid negativt test, vilket ett flertal länder kräver för inresa.

– Du som ska iväg beställer en tid så nära avresa som möjligt. Svaren får du senast nästföljande dag. Vid negativt testsvar får du ett friskhetsintyg som du har med dig under resan, säger Mikael Kubista och avslutar:

– Men testningen behöver inte nödvändigtvis vara knuten till en resa. Många vill också testa sig innan de träffar äldre släktingar och vänner, eller andra i riskgrupp, eller när de återvänder till jobbet efter en ledighet. Vi hjälper också till när utbrott skett vid exempelvis en arbetsplats.

Läs mer om Tataa Biocenter och CoronaPassport här

TATAA Biocenter grundades 2001 av pionjärer i molekylära analyser av nukleinsyror. TATAA Biocenter erbjuder ett komplett sortiment av qPCR, dPCR och Next-Generation Sequencing forskningstjänster, flera baserade på proprietär teknologi såsom Two-Tailed PCR och direkt blodgenotypning. TATAA utvecklar och tar fram ett brett spektrum av praktiska kurser världen över, och erbjudar noggrant utvalda högkvalitativa produkter för qPCR och NGS-applikationer. Vi är stolta att erbjuda expertis från våra lokala specialister, från provberedning till resultat.