Nine to five är ett minne blott när framtidens arbetsplats tar form

Många organisationer står inför en utmaning när det klassiska arbetssättet inte längre är attraktivt. För att hänga med krävs en bred förståelse för både modern digital teknik, men även hur medarbetarnas beteende och förväntningar förändras.

Teknik är en möjliggörare för digital transformation och väldigt mycket handlar om att ställa om till ett nytt sätt att arbeta, leva och lära. Många företag och organisationer behöver utmana sig själva för att utveckla ett digitalt hållbart arbetsliv som möter medarbetarnas förväntningar på upplevelse och flexibilitet.

– Jag ser en trend i att man ofta saknar en tydlig målbild och strategi för just framtidens arbetssätt. Ny teknik kan ge oss tillgång till information som både underlättar för nya affärsmodeller och effektiviserar och förenklar processer, säger Mille Beckman, Head of Digitalization & Change Management - Professional Services.

Varför är en digital transformering nödvändig?
Arbetsmarknaden och arbetsplatsen är två begrepp i förändring som utmanar företag och organisationer i både privat och offentlig sektor till att ta tillvara de nya möjligheterna digitaliseringen innebär. Det klassiska arbetet mellan klockan 08–17 är inte längre attraktivt. Idag förutsätter man att jobbet är precis lika digitaliserat som ens privata miljö.

– Organisationer behöver förstå vad morgondagens arbetskraft förväntar sig av en anställning och arbetsplats. Förståelse, moderna anställningsformer som bygger på förtroende och modern digital teknik är vad som kommer krävas av arbetsgivare framöver, säger Mille Beckman.

Vad är en attraktiv & konkurrenskraftig arbetsplats?
Ur ett arbetsgivarperspektiv finns det ett par områden som är attraktiva och miljöfrågor tillsammans med teknologin och digitaliseringsgraden rankas högst. Man vill jobba för ett företag som ligger i framkant. Som organisation måste man investera i moderna tjänster och teknik som de anställda kan relatera till privat. Det kan till exempel handla om:

• Att erbjuda ett mobilt arbetssätt. Att all information är tillgänglig både i telefon och dator via molntjänster.
• Att inget är kopplat till en fysisk plats utan att möten och kommunikation kan ske digitalt.
• Att vara utbildad i teknik och digitalisering.

– Det är dags att lära sig använda de digitala funktioner som finns och företagen börjar förstå att det krävs ett strukturerat arbete med att utbilda sig i det här. Det är ofta kunskap och förståelse som fattas för att få digitaliseringen att lyfta hos många företag, säger Daniel Stark, Chef för strategi- och affärsutveckling.

Digitalisering en del av företagskulturen
Digitaliseringen skapar hållbara förutsättningar på arbetsplatsen, ett exempel är att man med modern teknik kan arbeta platsoberoende. Det är en del av en trendande företagskulturen som till stor del handlar om en mer hållbar, hälsosam och flexibel balans mellan arbete och privatliv.

– Idag är det helt naturligt att med hjälp av bra teknologi bland annat ersätta ett fysiskt möte med ett videomöte online. Nu vill vi tillsammans med våra kunder sätta smarta strategier för hur teknologin kan skapa ett mer hållbart arbetsliv som på samma gång innebär ökad affärsnytta, säger Daniel Stark. 

Presenteras av:

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv, vår framtid och vårt samhällsansvar. Med 20 000 medarbetare i nio länder, varav 6400 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet.

Läs mer här