Kommunikationsvägar som står starka även i osäkra tider

I tider då naturkatastrofer och ett osäkert omvärldsläge påverkar vårt digitala samhälle har vikten av uthålliga kommunikationsvägar blivit uppenbar. Genom Teracoms samhällsnät kan uppkopplingen för de som skyddar och hjälper samhället i kris och krig garanteras och medborgares grundläggande behov av information och kommunikation med nära och kära säkras.

Teracom grundades 1992 i syfte att säkra den statliga kontrollen över marknäten för radio och tv eftersom de är en kritisk del av svensk beredskap. Uppdraget var redan då att driva nät som kan fortsätta fungera vid alla typer av samhällsstörningar. Med höga master vars räckvidd varken hindras av berg eller bebyggelse hade de från start möjlighet att nå samtliga platser i hela Sverige med sina utsändningar. Sedan 2019 äger Teracom ett mobilnät som drar nytta av samma infrastruktur och egenskaper som bolagets övriga nät.

Robusthet och säkerhet
Kriget i Ukraina har tydliggjort vikten av denna typ av motståndskraftiga kommunikationsvägar. Roland Svensson, CTO på Teracom, menar att både samhällsviktiga aktörer och befolkningen har ett ökat behov av tillgången till internet, då det inte längre räcker med envägskommunikation via radio eller TV.
– I dagens samhälle är tillgång till internet nästan lika vitalt som tillgång till mat och vatten. Situationen i Ukraina har även visat på att det ofta är privatpersoner som har möjlighet att informera omvärlden om vad som sker. Samtidigt behöver de ha tillgång till information från både samhället och nära och kära. Vi har grundförmågan att tillgängliggöra detta viktiga behov för hela landet.

I en krissituation där många ringer, smsar eller använder internet samtidigt kan vanliga kommunikationsvägar lätt bli överbelastade. Teracoms nät kan fungera oberoende av extern elförsörjning och har så många vägar att det skulle fungera även om Sveriges alla stora fiberstråk blev avgrävda. Åsa Sundberg, vd på Teracom, menar att detta är fundamentalt när någonting allvarligt händer i samhället.
– I nära samarbete både med uppdragsgivare och leverantörer ser vi till att teknologin i våra nät levererar på samhällets behov och är skapad för att alltid fungera. Om exempelvis elnätet är utslaget kan vi säkerställa att samhällsbärande aktörers uppkopplade kritiska funktioner kan fortsätta fungera, och att privatpersoner har tillgång till kommunikation och viktig information som bidrar till en ökad trygghet.

I ständig beredskap
Den robusthet som krävs, och finns, i Teracoms verksamhet innebär att bolaget till exempel kan utföra de flesta åtgärder med egen personal och egna reservdelslager. Om en reparation krävs på någon enhet har Teracom en egen fältorganisation som kan åtgärda felet – oavsett när på dygnet och var i Sverige problemet uppstår.

Åsa menar att den egna fältorganisationen är avgörande både för en effektiv drift, och för integriteten och säkerheten för verksamheten i stort.
– Teracoms verksamhet kräver en hög integritet eftersom datan som transporteras har stor vikt för samhällen och nationen i stort. Därför väljer vi att inte förlita oss på externa aktörer på samma sätt som andra telekombolag kan göra. Alla medarbetare är säkerhetsklassade och det är endast vi som känner till samtliga rutiner, säger Åsa och avslutar:
– Vårt arbete är en viktig del av Sveriges säkerhetsarbete. Vi möjliggör ett uppkopplat totalförsvar och kommunikation till och mellan befolkningen genom hela hotskalan.

Läs mer om Teracom här

Med utgångspunkt i våra uppdragsgivares behov utvecklar Teracom Samhällsnät hållbara lösningar för ett uppkopplat totalförsvar

Läs mer om Teracom här!