Värmekamerasystem i samhällets tjänst

Termisk är experter på värmekamerateknologi. Med värmekameror och egenutvecklade mjukvaror samlar Termisk in data och skapar resultat som kan användas för analys, processautomation eller övervakning.

- Det kan handla om att kvalitetssäkra presshärdning i bilindustrin eller att detektera brand i en sorteringsanläggning för att nämna några tillämpningar, säger Stefan Sjökvist, vd på Termisk.

Bolaget har sedan starten levererat hållbara nyttor i samhället. Exempelvis termografering av fjärrvärmenät där man flyger över hela städer för att med hjälp av en värmekamera och en AI-baserad analysmjukvara hitta läckor i fjärrvärmenät. Hos några kunder har man sänkt andelen läckor med 90%. Idag har Termisk karterat cirka 150 städer i norra Europa.

- Vi är glada att resultatet av våra lösningar kommer alla till del. De insatser vi gör hos företag leder alla till minskat slöseri eller förhindrar att resurser går till spillo, som exempelvis vid brand, fortsätter Stefan.

Det branddetektionssystem Termisk utvecklat är snabbt, smart och även integrerat med vattenkanoner. Systemet är uppe 24/7/365 och har intelligenta algoritmer för minimering av falsklarm. Systemet upptäcker brand innan brand uppstår.

- Vårt branddetektionssystem är ett exempel på där vi använder oss av både hårdvara, mjukvara, AI-algoritmer och integration med andra system för att lösa ett problem. Vi har med stor framgång installerat flertalet system på bl.a. Ragn-Sells sorteringsanläggningar i Norge, säger Stefan.

Nu pågår ett intensivt arbete mot industrin, i en värld där data från flertalet sensorer integreras för att automatisera och förbättra processer. I och med att Termisk är ett av ett fåtal bolag i Europa som besitter djup kompetens inom värmekamerateknik, medverkar Termisk i forskningsprojekt där man utreder teknikens möjligheter för övervakning, analys och automatisering i industrin.

- Värmekameror kan förutom att användas i säkerhetstillämpningar även vara kraftfulla mätningsverktyg. Det kräver dock en förståelse för möjligheter och begränsningar för att kunna bygga användbara lösningar, fortsätter Stefan.

Termisks fokus ligger just nu i att förbättra och vidareutveckla sina lösningar, även i samarbete med kunder och partners. Många konsult- och forskningsprojekt har lett till utvecklingen av system som ibland får tillämpningar i fler domäner.
- Våra system kan med olika konfigurationer göra nytta på många ställen. Ett system som snabbt detekterar temperaturökning eller temperaturavvikelser kan med fördel användas såväl för branddetektion som för övervakning av stålproduktion, avslutar Stefan.

 

Termisk Systemteknik AB
Expertkunskap och förstklassiga lösningar inom värmekamerateknik. Termisks vision är att bidra till hållbara samhällen, ökad lönsamhet i företag och tryggare människor.

Läs mer här!