Ny räntefond ger unik exponering mot högavkastande fastighetskrediter

Med investeringsplattformen Tessins intåg på den svenska marknaden 2014 ändrades förutsättningarna för fastighetsinvesteringar radikalt. Tessin har i dagsläget förmedlat över 1,8 miljarder kronor till fastighetsprojekt i Sverige. Nu erbjuds privata sparare en unik möjlighet att investera i samma högavkastande fastighetskrediter via en räntefond förvaltad av Alfakraft Fonder.

Att investera i fastigheter var tidigare förbehållet kapitalstarka aktörer som banker eller väldigt förmögna privatpersoner. Förutsättningarna på fastighetskreditmarknaden förändrades i samband med lanseringen av Tessins plattform 2014. Sedan dess har Tessin gjort det möjligt för mindre sparare att låna ut kapital och gemensamt hjälpa till att finansiera utvalda fastighetsprojekt, utan krångliga avgiftsstrukturer och mellanhänder – samtidigt som investeringsformen erbjuder en bra ränta på kapitalet vid projektets slut.

I en tid där det finns ett stort behov på marknaden av högavkastande räntefonder ökar efterfrågan på nya sparformer inom nischade segment.

– Dagens räntenivåer bidrar till att avkastningen på räntefonder är väldigt låga och vi har dagligen kontakt med fastighetsintresserade placerare som söker räntebärande alternativ med god avkastning, säger Jonas Björkman, vd på Tessin.

Enkelt att sprida risken
För att ge fler möjligheten att sprida sitt kapital över flera projekt inleder Tessin ett samarbete med den externa fondförvaltaren Alfakraft Fonder AB som genom Fastighetsräntefonden kommer att placera kapital i projekt på Tessins plattform.

Läs mer om fondens erbjudande här! 

Fastighetsräntefondens målsättning är att skapa en mer diversifierad investeringsportfölj för att på så sätt sprida risken. Fonden investerar främst i svenska högavkastande lån till fastighetsprojekt med underliggande fastighetspant.

  Jag ser med stor tillförsikt fram emot ett spännande ett samarbete med Alfakraft där vi gemensamt möjliggör en ny investeringsform som erbjuder exponering mot säkerställda krediter inom ett unikt segment med en hög historisk avkastningsnivå. Genom fonden kan fler uppnå en diversifierad investeringsstrategi även med en mindre kapitalinsats, säger Jonas Björkman.

Fondens mål är att uppnå en attraktiv riskjusterad avkastning mellan 6 till 8 procent per år. Fastighetsräntefonden finns tillgänglig via Nordnet och Mangold Fondkommission och är en del i det pågående arbetet med att göra bättre och tryggare fastighetsfinansering tillgänglig för fler.

– Vi har örat mot rälsen och fortsätter att utveckla våra tjänster och produkter efter våra medlemmars önskemål. Med Fastighetsräntefonden tillgängliggör vi smarta investeringsmöjligheter för en bredare publik. Målet är att i grunden förändra marknaden för fastighetsfinansering och fonden är ännu ett steg i rätt riktning, säger Jonas Björkman.

Säkerställda fastighetskrediter
På Tessins webbsida presenteras löpande olika fastighetsrelaterade investeringserbjudanden med årlig avkastning på mellan 7 till 13 procent och med löptider på cirka 12 till 24 månader. För att skydda investerarnas kapital med de risker som är förknippade med investeringar i fastighetsprojekt säkerställs alltid lånen med fastighetspant och ofta också ytterligare säkerheter som till exempel företagsinteckningar.

Besök Fastighetsräntefondens hemsida för mer information om fondens innehav och hur du går tillväga för att investera.

Presenteras av: 

Fastighetsräntefonden investerar i säkerställda fastighetskrediter som presenteras på Tessin - Nordens största finansieringsplattform för fastighetsprojekt. Sedan starten har Tessin förmedlat mer än 1,8 miljarder SEK i kapital fördelat på över 160 projekt. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Besök Fastighetsräntefonden.se