Hadijah Naigaga och Thomas Tibiita. Foto: Martin Kharumwa.

Småbrukare leder transformationen av lokala matsystem

The Hunger Project finns i 22 länder och når 12 miljoner människor. Sedan 1977 har organisationen arbetat för ett hållbart slut på världshungern genom påverkanskampanjer, informationsspridning och internationell programverksamhet.
– Lösningarna, idéerna och expertisen finns – och den är lokal. Det fungerar inte med en top-down-approach, säger Malin Flemström, vd för The Hunger Project i Sverige.

 

 

Över 800 miljoner människor lever idag i kronisk hunger och det antalet ökar, trots att mat enligt FN är en mänsklig rättighet. Dessa personer befinner sig i riskzonen för att hamna i svält när naturkatastrofer, krig eller en pandemi inträffar. Följderna av kronisk hunger är dock fler än så, förklarar Malin Flemström.
– Konstant hunger påverkar möjligheten till utbildning, till jämställdhet och inflytande, till arbete, demokrati och resurser i samhället. Att åstadkomma förändring är en komplex fråga, men de verktyg som behövs finns i mångt och mycket redan att tillgå och vi ser exempel på det varje dag.

 

 


Ökad diversifiering och stabil inkomst

Ett av dessa exempel är fembarnspappan och bonden Thomas, som bor i byn Nakalama i Iganga på den ugandiska landsbygden. Genom The Hunger Projects verksamhet i Uganda har han organiserat sig i bondekooperativ och börjat utbilda andra i hållbara jordbruksmetoder.
– Jordbruk är inte lätt idag – klimatförändringar, bekämpningsmedel och andra utsläpp har medfört allvarliga effekter, såsom opålitliga väderförhållanden, till exempel längre torrperioder. Med rätt metoder kan vi dock till viss del motverka problemen och många av dessa metoder finns i våra lokala traditioner.

Thomas berättar att det för många småbrukare i regionen har handlat om att få ökad förståelse för hur traditionella metoder och odlingsdiversifiering av inhemska grödor leder både till mer näring på tallriken samt en stabil inkomst.
– Det går att tjäna pengar på att odla andra grödor än marknaden kortsiktigt vill ha och det ger dessutom en mängd andra fördelar. Förutom att det gynnar oss själva och våra familjer i form av mer varierad och näringsrik kost, betyder det också att marken brukas på ett mer långsiktigt hållbart sätt och att användningen av bekämpningsmedel minskar.

The Hunger Projects arbete har lett till att flera bondekooperativ skapats för att främja försäljning och förädling av ekologiskt certifierade jordbruksprodukter. När arbetet inleddes 2018 var det bara 1,5 % av de kvinnliga småbrukarna som sålde ekologiskt certifierade produkter från den egna gården, vid slutet av 2021 hade det ökat till 64 %.

Främjar jämställdhet och ledarskap
I samma distrikt, i byn Bukoona, bor Hadijah Naigaga. För henne har samarbetet med The Hunger Project medfört helt andra förändringar än för Thomas. Hon har genomgått flera utbildningar i ledarskap och jämställdhet och utbildar idag själv i ämnet. Hennes hårda arbete har lett till flera ledande roller i det lokala samhället.
– Det behövs fler kvinnor i ledarpositioner, men tyvärr har kvinnor här ofta dåligt självförtroende. Jag gör vad jag kan för att stärka det och jag är stolt över att kunna säga att alla mina barn har kunnat utbilda sig. Det hade jag själv önskat mig när jag växte upp och därför vill jag stötta andra kvinnor både i och utanför Bukoona.

Genom The Hunger Projects utbildningar har Hadijah därutöver kunnat utveckla sitt jordbruk och sälja ett överskott. Med vinsten har hon kunnat köpa loss mark och byggt ett hus där hon hyr ut rum.
– Att ha hyresgäster gör att jag kan betala räkningar och köpa det jag behöver. Pengarna kommer förhoppningsvis också bidra till att jag uppnår min dröm om att bygga ett center för unga som inte har råd att utbilda sig; jag tror nämligen starkt på kvinnors förmåga att förändra samhället – bestämmer man sig för något kan man gå hur långt man vill, avslutar hon.

Läs mer om The Hunger Project här.

The Hunger Project utgår alltid från att varje människa har en inneboende handlingskraft som när den frigörs möjliggör både individuell och samhällelig förändring. Vi är övertygade om att hunger bara kan avskaffas genom samhällsledd utveckling, det vill säga utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom och hunger.

Läs mer om The Hunger Project här.