Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea, och Jonas Wiklund, koncernchef på Wibax.

Tillsammans skapar Wibax och Nordea 64 ton historia

Piteåföretaget Wibax som vill leda omställningen till fossilfria transporter har tillsammans med Scania lanserat en världsunik ellastbil. Nordea stöttar den historiska satsningen genom hållbar finansiering.

Den eldrivna lastbilen ger en koldioxidbesparing på upp till 1370 ton – och slår världsrekord med sin dragkapacitet på 64 ton.

– Den här lastbilen kan vara lönsam från dag ett. Den är en ”perfect fit” för vår verksamhet, eftersom vi kan ladda fullt när vi lastar och lossar och därför inte tappar i produktivitet, säger Jonas Wiklund, koncernchef på Wibax.

Wibax producerar och levererar kemikalier och biooljor. Det är i transporterna som merparten av företagets klimatpåverkan ligger, och därför jobbar man aktivt för att cirka 80 procent av fordonsflottan ska bestå av elektrifierade lastbilar redan inom fyra till fem år.

– Framåt behöver vi även investera i laddinfrastruktur ute hos våra kunder. För både lastbilarna och infrastrukturen behövs det pengar. Då känns det bra att vi har en stark finansieringspartner som öronmärker kapital för grön omställning, säger Jonas Wiklund.

Grön leasing från Nordea
Wibax använde Nordeas finansieringslösning ”grön leasing” för att möjliggöra den historiska satsningen.

– Ellastbilar är mycket dyrare än konventionella lastbilar. Därför är det helt avgörande att ha med sig en aktör som Nordea på resan som förstår vikten av den här typen av investering. Det är inspirerande att de tror på detta lika mycket som vi gör, säger Jonas Wiklund.

Genom att använda grön leasing är även upplåningen hållbar. Lösningen möter en växande efterfrågan från företagskunder som Wibax, som behöver finansieringslösningar som underlättar den gröna omställningen.

– Vi är otroligt stolta och glada över att ha fått möjligheten att stötta Wibax i deras resa mot en fossilfri verksamhet, säger Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea.

Nyfiken på grön leasing? Ta reda på mer här.

Nordea kan stötta med hållbar finansiering vid satsningar på elektrifiering.

Hållbar finansiering på Nordea
Står ditt företag inför en investering som minskar miljöpåverkan eller inför en större omställning vad gäller hållbarhet kan det vara lämpligt att se över möjligheten att nyttja en finansiering som även den tar hänsyn till hållbarhetsaspekten, en så kallad hållbar finansiering. Inom hållbar finansiering finns idag huvudsakligen två format:

Användningsdriven finansiering: På Nordea kallar vi detta Gröna företagslån. Lånet ska användas till investeringar som minskar miljöpåverkan. Hela kedjan är grön. Vår råvara är grön och vi använder grön marknadsupplåning där likviden öronmärks för utlåning till miljöfrämjande ändamål. Grön leasing är en sådan form. Läs mer om Gröna företagslån.

Hållbarhetslänkad finansiering: Lånet kopplas till utvalda och ambitiöst satta hållbarhetsmål hos det låntagande bolaget. Uppfyllande av hållbarhetsmålen kan ge upphov till en ränteminskning medan ett misslyckande kan leda till en ränteökning.

För mer information om hållbar finansiering, vänligen kontakta Ebba Ramel, Ebba.ramel@nordea.com, ansvarig rådgivare för hållbar finansiering i Sverige.