2 av 5 anställda missnöjda över icke miljövänliga kontor

Undersökningen Tork Eco Survey visar att 42 procent av alla anställda är besvikna över avsaknaden av förbättrade miljöinsatser på arbetsplatsen under pandemin. Men det finns en rad hållbara tjänster och produkter inom hygien som förbättrar återvinning och minskar energianvändningen, menar varumärket Tork.

– I vår undersökning såg vi att anställda uppskattar sina arbetsplatser utifrån fler parametrar än tidigare. Personalförmåner och värderingar har alltid varit viktigt men nu ligger frågor om hur arbetsgivaren hanterar hälsa, välmående och hållbarhet också högt, säger Helena Taghizadeh, Regional Marketing Manager på Tork.

Tork Eco Survey
I undersökningen ställde Tork frågor till 2000 kontorsarbetande svenskar om miljöarbetet på deras arbetsplatser. Den visade bland annat att 58 procent hade blivit mer miljömedvetna under pandemin och att 38 procent var besvikna på att deras arbetsgivare inte hade förbättrat miljöarbetet under den tiden.
– De senaste 18 månaderna har det skett en tydlig förändring; anställda tar frågan om hållbarhet på större allvar än tidigare. Vår undersökning visar också att 7 av 10 väljer arbetsplats baserat på företagets hållbarhetsrykte. Då förstår man hur viktigt ett miljövänligt kontor är för arbetsgivare som vill behålla och attrahera personal, säger Evelyn Börjesson, Customer Marketing Manager för Tork Sverige och fortsätter:
– Med några enkla steg kan ett företag förbättra återvinningsrutinerna och minska energianvändningen. Men för att det ska få effekt även när det gäller empolyer brandning bör en arbetsgivare inkludera medarbetarna i processen och kommunicera kring detta.

Nya förutsättningar för hygien på hybridarbetsplatser
Ett område där det går att öka hållbarheten är städning av kontorslokaler. Något som är särskilt viktigt nu när många företag och organisationer erbjuder sina medarbetare att arbeta på distans. Hybridarbete gör det svårt att veta när och var personalen är på kontoret och att anpassa städningen därefter.

För att möta behovet som företagare har idag har Tork skräddarsytt flertal tjänster, produkter och verktyg, som ingår i Tork Office Hygiene Package. Ett exempel är Tork Vision Städning som med hjälp av realtidsdata ser behovet av städning genom att räkna antal besökare på uppkopplat område sedan senaste städning. Applikationen visar också om det behövs fyllas på med papper eller tvål för de dispensrar som är uppkopplade. Det gör att gissningsmomentet tas bort ur städverksamheten och visar när och var städning behövs som mest.

– Datadriven städning spelar en viktig roll i förhållande till de nya utmaningarna som kommit med hybridarbete, säger Helena Taghizadeh.

Återvinning och rådgivning
Hållbarhetsarbete handlar också om att implementera cirkulära kretslopp på ett enkelt sätt. I Office Hygiene Package finns världens första återvinningstjänst av pappershanddukar – Tork PaperCircle® – som istället för att slängas i papperskorgen läggs i en separat behållare efter användning. Vilket minskar avfallet med upp till 20 procent och koldioxidutsläppen för pappershanddukar med minst 40* procent.

Med Tork Office Hygiene Package erbjuder Tork en kostnadsfri hygienkonsultation för att koppla ihop behoven med rätt verktyg.

– Under konsultationen går våra utbildade hygienrådgivare igenom de nuvarande lösningarna tillsammans med arbetsgivaren för att se var det finns förbättringsmöjligheter. Det är ett effektivt och smidigt sätt att öka hållbarhetsarbetet, säger Helena Taghizadeh.

*Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinsitutet, 2017, där estimat baseras på genomsnittsförhållanden inom EU och processerna som undviktits har tagits med i beräkningen.

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag med försäljning i cirka 150 länder. Varumärket Tork erbjuder professionella tjänster och hygienprodukter. Som till exempel dispensrar, pappershanddukar, toalettpapper, tvål, desinfektionsmedel, servetter och våtservetter och mjukvarulösningar för datadriven rengöring.

Läs mer på:
www.essity.com
www.tork.se