Transportstyrelsen erbjuder moderna beredskapsjobb

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Ett exempel är moderna beredskapsjobb som innebär att myndigheten med ekonomiskt stöd anställer en person som är nyanländ eller står långt från arbetsmarknaden.

Förstärkt mångfald
Mohamad Nadah kom till Sverige från Syrien för två och ett halvt år sedan och är en av dem som fått ett beredskapsjobb på Transport­styrelsen.

– Som medarbetare på fordoninformationsavdelningen utvecklas jag mycket och ställs inför nya spännande utmaningar varje dag. Jag får lära mig hur det fungerar i arbetslivet i Sverige och lär mig det svenska språket, säger Mohamad Nadah, assisterande kundtjänstmedarbetare på Transportstyrelsen.

Mohamad berättar vidare att han känner att han är ett bra exempel på att förstärka mång­falden på arbetsplatsen, vilket är nyttigt både för honom, hans kollegor och Transportstyrelsen. 

– Jag lär mig av mina kollegor och förhoppningsvis har jag erfarenheter med mig som är värdefulla för dem. Det leder i sin tur till nytänkande mellan olika bakgrunder och erfarenheter när vi möts och samverkar, avslutar Mohamad.

Presenteras av: