Trelleborgs kommun har återupptagit sin totalförsvarsplanering

Sverige återuppbygger totalförsvaret, varav kommunen utgör den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå. Det nya civila försvaret innebär dels att många olika aktörer inom privat och offentlig sektor måste samverka, men även att medborgare engagerar sig i kommunernas frivilliga resursgrupper och försvarsorganisationer.

Vi ser idag många osäkerhetsfaktorer i samhället samtidigt, stora klimatförändringar som har lett till skogsbränder och översvämningar och ett utökat terrorhot mot Sverige med terrordåd i Stockholm. En annan faktor är den ökande och allt mer sofistikerade organiserade brottsligheten.
– Sedan visar även den samhällskris vi befinner oss i med Corona pandemin att vi behöver bygga upp en god samhällsberedskap och ett civilt försvar igen, säger Stefan Jönsson, Samordnare för civilt försvar.

Svensk samhällsberedskap på god väg att förbättras
Totalförsvarsplaneringen ska återupptas vilket innebär att försvarsmakten planerar för beredskap i Sverige och de civila totalförsvarsmyndigheterna bygger upp ett nytt civilt försvar. För kommunens del innebär det att höja kunskapsnivån inom ett ämne som inte varit prioriterat under många år, och sen påbörja resan med att anpassa och säkerställa att de samhällsviktiga verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap. I Trelleborgs kommun har det även varit prioriterat att starta upp en frivilligverksamhet för att kunna stötta kommunen i händelse av en samhällskris, men även att få kommuninvånare att se över sin egen hemberedskap.

Trelleborgs kommun bygger upp sin totalförsvarsförmåga med krisberedskapen som grund, där de ser vad som kan användas inom det nya civila försvaret och vilka resurser och kompetenser som även kan hjälpa till vid andra samhällskriser.
– För oss innebär det att vi behöver upprätta en intern planering för den återupptagna totalförsvarsplaneringen där vi bland annat ska ta fram en krigsorganisation. Redan idag gör vi kontinuitetsanalyser där vi tittar på vad verksamheter har för förutsättningar att fungera i ett utsatt läge och vilka funktioner som är avhängiga för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Sedan jobbar alla myndigheter internt med att hitta beröringspunkter där vi kan mötas i en planering för en förstärkt samhällsberedskap. Samverkan med andra kommuner, Länsstyrelsen, MSB och Försvarsmakten är viktig för oss och vår gemensamma hantering av framtida samhällskriser, säger Stefan.

Presenteras av:
Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har 35 km kust och är Sveriges sydligaste stad. Cirka 20 procent av utrikeshandeln går via Trelleborg vilket gör staden till en viktig industri- och hamnstad. Sveriges andra största hamn finns i Trelleborg som dessutom är Skandinaviens största RoRo-hamn. Här finns utgångspunkt för bland annat Europavägar och färjetrafik till övriga Europa. Trelleborg har många nya spännande projekt på gång, är den kommun i Sverige som har störst andel åkermark och sedan 1984 pryder palmer sommartid Trelleborg - här börjar kontinenten!

www.trelleborg.se