Så arbetar Trelleborg för en tryggare kommun

Trelleborg har i över ett år drivit arbetet Tryggare Trelleborg, något som visat sig ha haft goda resultat. Enligt Malin Ekblad, säkerhetschef på Trelleborg Kommun, är en stor anledning till detta att man har haft mycket backning från olika aktörer under arbetets gång.

– Många har velat att Trelleborg ska vara tryggare, och med den viljan kommer man långt.

De senaste årens mätningar har visat att otryggheten i Trelleborg ökat. Detta är viktigt att förebygga, inte bara för att motverka brott – men också för välbefinnandet hos de boende i kommunen.

– Vi är medvetna om att trygghet och säkerhet ofta är avgörande för var människor väljer att bosätta och var företag väljer att etablerar sig. Därför är den ökande upplevda otryggheten trots sjunkande brottsstatistik en signal som vi tar på största allvar, säger Fredrik Geijer, kommundirektör på Trelleborg Kommun.

Läs mer om Tryggare Trelleborg här

Trygghetsvärdar i kommunen
I samband med projektet tog man fram trygghetsvärdar för att vistas ute i offentliga rum, under sena kvällar och nätter när ungdomar är ute. Malin Ekblad, säkerhetschef på Trelleborg Kommun, förklarar att dessa värdar är ute för att ta reda på vad som händer, samtidigt som de bygger relationer med ungdomarna i kommunen.

– Att vi har värdar ute 365 dagar om året betyder att vår lägesbild alltid är igång och uppdaterad. Tack vare det kan vi ge polisen information om misstänkt narkotikahandel och andra kriminella aspekter.

Den täta kommunikationen mellan poliserna och värdarna innebär bland annat att polisen kan åka till platser som de inte uppmärksammat tidigare.

– Det går åt båda håll, våra värdar åker ju också ut till de tips de får från polisen för att kolla hur läget ser ut med mer civila ögon.

Ett gott resultat
Arbetet som pågått i över ett år har lett till ett förbättrat Trelleborg. Malin förklarar att man med hjälp av trygghetsvärdarna bland annat lyckats forcera bort droghandel från kommunens gator och torg.

– Det är ju väldigt viktigt för oss att skapa en stadsmiljö där majoriteten av invånarna ska kunna gå runt på stan utan att känna ett obehag, och att det föregår märkliga affärer runt en. Vi kan direkt se genom samarbetet mellan polisen och våra värdar att vi fått bort den organiserade brottsligheten från gatorna, säger hon och avslutar:

– Det finns inga snabba lösningar, ett sånt här arbete kräver långsiktighet och uthållighet. Tryggare Trelleborg är ett långsiktigt arbete som kommer synas mer framöver.

Klicka här för att läsa mer om Tryggare Trelleborg

Presenteras av: