Digitaliseringen ökar risken för cyberattacker: ”Det behövs en modern säkerhetsarkitektur”

I takt med att företag lagrar allt mer information i olika molntjänster och generellt bygger molnbaserade it-system ökar rädslan för it-relaterade hot i form av cyberattacker. Det kan slå hårt mot företag, samhället och dess medborgare i stort – trots det startas ofta digitaliseringsprojekt utan en genomtänkt riskhantering och anpassad säkerhetsarkitektur. Det menar Ola Wittenby, vd Trend Micro Sverige.

I en utförd undersökning på uppdrag av Trend Micro, riktad till personer med ledande företagspositioner, uppger 61 procent att digitaliseringen medför fler it-relaterade hot – och 84 procent spår ökade säkerhetsutmaningar kopplat till digitaliseringen kommande fem år.

Ofta är det välorganiserade kriminella internationella och lokala grupperingar, stater och statsunderstödda aktörer som ligger bakom attackerna, förklarar Ola, och i de flesta fall är det ekonomiska, politiska eller militära drivkrafter bakom.

– Angriparna söker information, kunskap, teknik och innovationer för att skapa konkurrenskraft och ekonomisk vinning, eller för att uppnå andra politiska och samhällsmässiga påtryckningar.

Krafttag från regering, företag och myndigheter
För att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft som världsledande nation inom teknologisk  innovation och digitalisering krävs att cyberrelaterade risker placeras högt upp på agendan och att regering, företag och myndigheter tar proaktiva krafttag. Här ser Trend Micro givetvis ny teknologi som en möjliggörare – baserat på och i kombination med ett omfattande lokalt underlag och ett globalt hotinformationssystem (som t. ex. Trend Micro Smart Protection Network).

– Det gör att vi snabbt, genom integration och automation, kan sprida hotinformation på ett globalt plan och därmed ge ett bättre och snabbare skydd. Om det till exempel skulle ske en helt ny typ av attack på en bank i Hongkong kan vi på kort tid skydda bankkunder runtom i världen, och genom att analysera vad som sker kan skyddsarbetet förändras betydligt snabbare utifrån det.

AI och IoT ökar attackytan
Nyligen införda GDPR och NIS-direktivet påverkar ytterligare kraven på säkerhet – och trots att ny teknologi, till exempel maskinlärande teknik (AI) och sakernas internet (IoT) driver affärsinnovation skapar det även helt nya attackytor och därmed dramatiskt ökade risker.

– Till exempel kan man föreställa sig en attack på ett bilproducent som gör att kriminella kan få kontroll över it-system som hanterar alla uppkopplade bilar. I ett sådan scenario kan man tänka sig att kriminella kan utpressa bilproducenten och hota att manipulera de uppkopplade bilarna, exempelvis genom att slå av bilarnas bromsar. Det är ett fullt realistiskt scenario och kräver en framtidsorienterad och modern säkerhetsarkitektur, avslutar han.

Presenteras av:

Trend Micro är en global ledande cybersäkerhetsleverantör som dygnet runt hjälper över en halv miljon företag och myndigheter att föra upp cyberhot på den strategiska agendan. Företaget hjälper att skydda mot kända och okända hot genom en modern och framtidssäkrad säkerhetsposition baserat minskad komplexitet, integration och automatisering i molnet och din traditionella it-infrastruktur.

Läs mer här