Peter Beckman, vd på Treyd.

Så enkelt kan företag frigöra kapital – och växa snabbare

Att låsa kapital i förskottsbetalningar hämmar tillväxten för många företag. Treyd erbjuder en smart tjänst som löser den utmaningen för företag som handlar internationellt.

– Behöver man kapital för att växa snabbare ska man kontakta oss, säger Peter Beckman, vd på Treyd.

Närmare 30 procent av världshandeln sker i dag genom förskottsbetalning. Den som importerar en vara förskottsbetalar leverantören eftersom leverantören vill ha betalt direkt. Det påverkar handlarens kassaflöde negativt och utgör en ekonomisk påfrestning.

– Företag som handlar med fysiska varor hämmas i sin tillväxtresa eftersom de tvingas betala leverantörerna långt innan de tar emot och kan sälja varorna, förklarar Peter Beckman.

Dessa företag har också svårt att få krediter från banker som generellt är mer försiktiga i sin bedömning av unga, snabbväxande bolag som ofta saknar fasta tillgångar.

Treyd erbjuder krediter baserat på finansiell data
Treyd har utvecklat en smart ”Sälj först, betala leverantören senare”-tjänst. Genom att analysera aktuell data från ett företags bokföring och kassaflöde kan man hantera kreditrisken bättre. Kostnaden är vanligtvis en till två procent per månad för att finansiera en faktura.

– Då kan ett företag frigöra kapital så att de kan investera i sin egen tillväxt, genom större inköp, ökad försäljning eller marknadsföring, säger han.

Treyd kan koppla upp sina analysverktyg mot alla de kända bokföringssystemen.

– Får vi tillgång till denna finansiella data kan vi erbjuda krediter redan nästa dag, säger Peter Beckman och avslutar:

– Med vår lösning får vi våra kunder att växa.

Läs mer på treyd.io

Treyd erbjuder finansiering av inköp upp till 120 dagar och riktar sig till företag som handlar med fysiska produkter. Den enkla och smidiga lösningen frigör rörelsekapital som kan investeras i tillväxt samt gör det möjligt för kunderna att förhandla rabatter och byta till billigare och grönare fraktalternativ.

Läs mer på: treyd.io