T.v: Martin Lidstrand och Johan Thiel. T.h: Stol från VG&P, pannlampa från Silva.

Genom innovativ teknik och utveckling av klimatssmarta plastmaterial minskar Trifilon CO2-utsläppen

För att minska CO2-utsläppen krävs metoder för att snabbt utveckla miljövänliga substitut för fossilbaserad plast. Med patenterad teknik och en okonventionell affärsmodell ska innovationsföretaget Trifilon skala upp produktionen av mer hållbara material – i befintlig infrastruktur.

– Produktionsanläggningarna finns redan, men de saknar avgörande teknik för att växla över till hållbara material. Det är där vi kommer in i bilden, säger Martin Lidstrand, grundare av Trifilon.

Trifilon är en helt fristående aktör med en egen patenterad teknologi för klimatsmarta och hållbara recepturer till plastmaterialtillverkarna. Men för att göra verklig skillnad krävs det att vi dessutom tar tillvara på produktionsmedel som redan existerar istället för att bygga nytt, menar Johan Thiel, vd för Trifilon, vars affärsmodell bygger på att till stor del använda befintliga produktionsfabriker för sina tekniker.

– Vi har ingen ambition att expandera globalt genom att bygga fabriker. Istället vill vi kroka arm med partners som idag producerar plast och ge dem recept så de kan producera klimatsmarta material och dessutom öka andelen lokalt tillgänglig råvara. Det minskar både avtrycket i produkten och spar onödiga transporter, säger han.

“Plast har blivit ett fult ord”
Företaget grundades av Martin Lidstrand 2012, och bygger på forskning vid Linköpings Universitet där han tillsammans med ett team av forskare och studenter tog fram en metod att skapa ett starkt men lätt material framför allt med sikte på fordonsindustrins behov.

– Plast har blivit något av ett fult ord trots oräkneliga bidrag till samhällsnytta inom vitt skilda områden. Men hur utvecklar man nya alternativ till det svårersättliga materialet på ett hållbart sätt? Genom innovativ teknik för att blanda naturfibrer och polymerer har vi utvecklat nya material som direkt kan ersätta flera fossila material på marknaden, förklarar Martin Lidstrand.

Hjälper företag att minska CO2-utsläpp
Idag ligger fokus på att hjälpa företag som tillverkar plastbaserade produkter att snabbt minska sina CO2-utsläpp. Men kunderna vet ofta inte var de skall börja och tror att de måste göra stora förändringar i sin produktion eller i sina produkter – men så behöver det inte vara. Trifilon hjälper kunden igenom hela processen och kommer in tidigt i kedjan med sina material och sitt globala erbjudande.

Amit Paul arbetar med bolagets strategiska initiativ och deltar även i forskning och utvecklingsarbetet. Han menar att det gäller att tänka smartare, både vad gäller innovation i material och affärsmodell.

– Materialen vi jobbar med har funnits länge, biokomposit i sig är inte unikt. Grundprincipen är väletablerad för att man vet att det funkar – men med vår affärsmodell gör vi det bättre, mer repeterbart och mer skalbart för kunden.

Kan erbjuda en snabb lösning till ett angeläget problem
Idag tillverkas årligen i världen ca 370 miljoner ton plast. Om två-tre år ser det ut som att den volymen är +500 miljoner ton, trots medvetenheten om plastens negativa sidor.

– Det finns stora mängder plastprodukter som kan göras mer klimatsmarta. I väldigt många produkter kan man med vårt material sänka CO2-fotavtrycket med så mycket som 40 till 90 procent. Och genom att använda oss av fabriker som redan har byggts och personal som redan finns – det blir en win-win-win, avslutar Johan Thiel.

Trifilon är ett innovationsbolag vars patenterade teknologi innebär att plastgranulatet innehåller mindre andel polymerer, vilket kombinerat med naturfiber kraftigt minskar utsläppen av CO2. Material och tillverkningsprocesser utvecklas kontinuerligt vid Trifilons nybyggda anläggning i Nyköping. Trifilon har en målsättning att det till 2026 ska tillverkas 60 000 ton av företagets hållbara materialrecepturer i det globala nätverket av produktionspartners och till 2030 inte mindre än 150 000 ton. Det skulle i sin tur innebära en klimatbesparing på upp till 350 000 ton CO2-ekvivalenter.

www.trifilon.com