Labbanalyser hjälper vården att rädda liv

Under pandemin har behovet av utrustning som mäter hälsotillståndet hos allvarligt sjuka patienter ökat kraftigt. Vården har också behövt tester som snabbt kan påvisa covid-19, så att smittade personer kan få rätt hjälp. Diagnostikföretaget Triolab hoppas att fler inser vilken samhällsnytta snabba och tillförlitliga provsvar ger.

– Tid är superviktigt i vården, ett snabbt och tillförlitligt test kan vara skillnaden mellan liv och död. Jag är stolt över mina medarbetare, som i samarbete med våra kunder bidragit med en välfungerande diagnostik under krisen. Jag tror inte folk förstår vilka hjältar de är på landets laboratorier och vilket engagemang som finns på Sveriges intensivvårdsavdelningar, säger Fredrik Brandt, vd på diagnostikföretaget Triolab.

Under pandemin har blodgasanalys varit ett viktigt verktyg på landets intensivvårdsavdelningar. Med detta instrument mäts kontinuerligt centrala överlevnadsparametrar, som till exempel koldioxid-, ph- och syrenivåer. I de mest kritiska perioderna, när antalet inlagda patienter på IVA sköt i höjden, ökade efterfrågan på testning kraftigt.

En annan produkt som kommit till stor nytta under pandemin är det nya analysinstrumentet VitaPCR. PCR-tester är säkrare än så kallade antigentester men tar generellt längre tid att analysera. Just VitaPCR ger dock ett tillförlitligt covid-19-provsvar inom 20 minuter. Detta är effektivt både för vården och den som ska ut och resa, som snabbt kan få sitt reseintyg.

Fredrik Brandt är övertygad om att efterfrågan på tester kommer att öka framöver.

– Pandemin har gjort hela samhället mer uppmärksamt på vikten av att få en snabb och säker diagnos. Förhoppningsvis kan vi tillsammans med våra kunder bidra till förbättrad och utökad testning för till exempel alzheimer, blodförgiftning, cancer och hjärtinfarkt, säger han.

Fakta: Om Triolab
• Sveriges största distributör av laboratoriediagnostik med en årsomsättning på cirka 400 miljoner kronor.
• Ägs av den svenska koncernen AddLife, noterad på Nasdaq Stockholm.
• Förser sjukvård, livsmedelsindustri och djurvård med analysinstrument och tester, samt tillhörande utbildning och service. Har under pandemin varit en viktig partner inom covid-19-testning och diagnostik på IVA.

www.triolab.se