Trygg-Hansa satsar på ungas psykiska hälsa

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever varannan femtonåring i Sverige sömnsvårigheter och oro – varje vecka. Ändå är psykisk hälsa inget som står på schemat i skolorna runt om i landet. Detta vill Trygg-Hansa ändra på.

Tillsammans med hjärnforskare, pedagoger, experter och ungdomar har Trygg-Hansa tagit fram en kostnadsfri, digital och interaktiv utbildning som tar ett grepp om psykisk hälsa. Den riktar sig främst till ungdomar i högstadiet.

– Allt fler barn och unga mår dåligt idag. Det är ett av våra största folkhälsoproblem, säger Alexandra Björnsson, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, likväl initiativtagare till utbildningen.

Hon fortsätter:
– Även om det pratas mer om psykisk hälsa i samhället, så saknas det konkreta och lättillgängliga lösningar som vänder sig direkt till ungdomarna. Unga efterlyser dessutom att skolan ska ta mer ansvar för detta, så det känns som en naturlig plats att prata om de här frågorna. Kunskap tidigt är nyckeln och vi tror att det är i skolan vi kan göra störst skillnad, eftersom vår utbildning har ett förebyggande perspektiv.

Alexandra Björnsson, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa

Utbildningens innehåll
”För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa” ger ungdomar handfasta verktyg till att kunna må bra under tonårstiden samt hjälper dem att förstå skillnaden mellan psykisk ohälsa och naturliga delar av livet. Materialet är uppdelat i fyra större delar och består bland annat av informativa filmer och uppdrag, vilka utförs på egen hand eller tillsammans i klassen.

– Upplägget ger lärarna flexibilitet. Vill man gå igenom allt så räcker det till flera terminer, men man kan också välja ut enskilda bitar, säger Alexandra Björnsson.

Den digitala plattformen innehåller vackra illustrationer och tar ungdomarna på en resa i en spännande miljö, där de kan fylla sina ryggsäckar med kunskap under färden. Tack vare ett samarbete med BRIS, kan de även få direkt stöd genom att klicka på en länk i den virtuella världen.

– Även om vår utbildning har ett förebyggande perspektiv, så vet vi samtidigt att många inte mår bra och de behöver vi också ta hand om, säger Alexandra Björnsson.

Uppmanar andra att agera
En nygjord Novusundersökning från Trygg-Hansa visar att drygt åtta av tio svenskar vill att undervisning i psykisk hälsa bedrivs i skolan. Ungefär lika många tycker också att det är skolans ansvar. Trots detta finns ämnet inte i läroplanen.

– Vi vill inte vänta på att någon annan sätter psykisk hälsa på schemat. Det har vi inte tid med. Därför gör vi det här, säger Alexandra Björnsson.
Hon påpekar samtidigt att fler instanser behöver ta sitt ansvar.

– Förebyggande insatser minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet, så är det. Vi måste göra detta tillsammans och samverka över gränser.

 

Trygg-Hansa jobbar aktivt med att förebygga skador i livets alla skeden. Som partner till Avicii Arena arbetar de för ungas psykiska hälsa genom bland annat utbildningen "För alla unga". Den innehåller fyra delar:

  • Hjärnhälsa
  • Tonårstiden, känslor och psykisk ohälsa
  • Alkohol och drogers påverkan på hjärnan
  • Sammanfattning och fördjupning

www.forallaunga.se